Wrzesień - pamiętamy

Od 73 lat 1 września przypomina Polakom najazd wojsk hitlerowskich i początek II wojny światowej. W hołdzie wszystkim, walczącym o niepodległość kraju, ku pamięci przyszłych pokoleń, 1 września został ustanowiony Dniem Kombatanta.

W uroczystości, która 3 września odbyła się przy pomniku przed ratuszem Targówka, wzięli udział kombatanci, mieszkańcy i młodzież szkolna. Wieńce złożono w asyście pocztów sztandarowych 19 szkół Targówka, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Przewodniczący Społecznej Rady Kombatanckiej Warszawa Targówek płk Czesław Lewandowski  przypomniał skutki trwającej 5 lat i 8 miesięcy wojny: ponad 50 milionów istnień ludzkich (w tym 6 milionów Polaków) i nieobliczalne straty materialne. Jako pierwsi, nierówny bój z najeźdźcą spod znaku swastyki podjęli żołnierze Wojska Polskiego. Tworzyli historię, pisaną krwią, na Westerplatte, w bitwach pod Mławą, Mokrą i nad Bzurą, w obronie Lwowa, Grodna, Modlina i Warszawy oraz dziesiątek innych pól bitewnych.

Czy historia potwierdziła słuszność podjęcia walki z najeźdźcą i poniesione ofiary? Odpowiedź brzmi: „tak”, gdyż była to jedyna droga obrony naszej niepodległości, bez względu na poniesione straty; była to sprawa naszego narodowego honoru i bytu narodu…

Dziś żołnierzy września 1939 roku jest już bardzo niewielu, na Targówku pozostało tylko trzech. Marian Nidziński miał 25 lat, gdy w 1939 roku walczył w grupie operacyjnej „Podlasie”; przeszedł z nią szlak bojowy aż do kapitulacji. Stefan Rosa walczył w I Dywizji Piechoty. Marian Słowiński - kadet z okresu przedwojennego, w czasie wojny kapral; od początku wojny walczył w Dywizji gen. Maczka; jest kawalerem Francuskiej Legii Honorowej.

Na spotkaniu władz dzielnicy z kombatantami 3 września ppor. Marian Nidziński, ppor. Stefan Rosa i mjr Marian Sławiński odznaczeni zostali Krzyżem ZWYCIĘZCOM 1945. Za pomoc i ułatwianie działalności kombatanckiej, za troskę o pamięć historyczną, najwyższym kombatanckim odznaczeniem „Odznaką za zasługi dla ZKRPi BWP” Zarząd Główny tej organizacji wyróżnił Leszka Jarosza, Marzenę Kujawę i Zofię Kochan (naszą Koleżankę redakcyjną).

Listami gratulacyjnymi od władz dzielnicy Targówek i prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP uhonorowano siedmiu kombatantów, którzy w 2012 roku ukończyli lub ukończą 90 lat. Obok Czesława Fiertaka, Kazimierza Kuźnickiego, Henryka Kuckowskiego, Karola Marczaka, Józefa Sulimierskiego i Romualda Wierzbickiego, w grupie tej  była  Jadwiga Jabłońska – żołnierz I Armii WP, która szlak bojowy przeszła w brygadzie saperów; po wojnie brała udział w rozminowywaniu terenów; po zwolnieniu z wojska aktywnie działała społecznie; obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Za współpracę i pomoc środowiskom kombatanckim w ich statutowej działalności oraz troskę o miejsca pamięci narodowej na Targówku, na wniosek Społecznej Rady Kombatanckiej Targówka – władze dzielnicy uhonorowały dyplomami i podziękowaniem dwunastu kombatantów i siedem osób współpracujących oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Targówek, Spółdzielcze Domy Kultury „Junona” i „Podgrodzie”.

Burmistrz Grzegorz Zawistowski podziękował płk. Czesławowi Lewandowskiemu.
Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych, śpiewanych chóralnie i solo przez uczniów szkół z Targówka. Program przygotowała i poprowadziła Agnieszka Drzewska z Gimnazjum nr 145.