Przychodnia dla Zwierząt

Demokracja tak. Wymień trzy wyjątki

Proszę Szanownych Państwa! Rocznica 13 grudnia 1981 ma dla Europy i Rosji kluczowe znaczenie. Samotnie obaliliśmy system równy faszyzmowi. Z nieśmiałym, jak zwykle, przyzwoleniem tzw. zachodu, za psie pieniądze. Brakuje mi owoców dla nas, które zakwitłyby po tej wojnie od rodzimych i unijnych „ogrodników”. Brakuje mi publicznej ekspozycji płk Kuklińskiego i ludzi uhonorowanych za rzetelną wówczas pracę i poświęcenie. Brakuje mi powiązania z zabójstwami m.in. ks. Jerzego Popiełuszki. Brakuje mi powagi i ciszy ze strony polityków Jarosława Kaczyńskiego i balującego kleru. Nie trzeba siedzieć w kiciu, aby móc konstruować programy. Nie potrzeba już etosu, aby wygrać i utrzymać wybory. Nie trzeba nałogowo obalać władzy. Wciskanie kitu jest coraz bardziej demode, wręcz śmieszne. Liberum veto niech żyje raz na cztery lata – przy urnach wyborczych.

Jak wcześniej opisywałem, cukrzyca może być spowodowana podawaniem pokarmów ubogich w chrom. W klasycznym podziale wyróżniamy cukrzycę pierwotną i wtórną. Pierwotna to niszczenie komórek trzustki w wyniku starzenia lub autoagresji. Aliści ta postać występuje relatywnie rzadko. W leczeniu autoagresji wystarczyłyby immunosupresyjne dawki sterydów. Na starość - wiadomo – niestety.

O ironio, kuracje sterydowe, nadczynność nadnerczy czy długotrwały stres mogą być przyczynami tej choroby. W przyczynach cukrzycy wtórnej wymienia się także antykoncepcję i nadczynność tarczycy. Kocury zapadają na cukrzycę częściej niż kotki. Brakuje naukowych danych, jaki wpływ ma na to kastracja. Jakie objawy mogą budzić podejrzenia?

Przyspieszony oddech w stanie spoczynku, połączony z chudnięciem, apatią, wielomoczem, zwiększonym pragnieniem, zwiększonym apetytem. Objawy te należy powiązać z możliwymi schorzeniami wątroby i nerek. Oczywiście, potrzebna jest konsultacja lekarza weterynarii. Przypuszczenia są rozpatrywane wraz z wykonanymi wynikami licznych wskaźników krwi. Fizjologiczny poziom glukozy w osoczu powinien zawierać się w granicach 90-120 mg/%. Jednakże wielu badaczy i klinicystów wskazuje na duże wahania tego parametru w granicach homeostazy. Zdrowy, ale zestresowany podróżą i wizytą w laboratorium, potrafi wykazać i 350 mg/%. Za tak wysoki poziom odpowiedzialne są wewnątrzustrojowe sterydy, odpowiedzialne za tak wysokie skoki glukozy. Dlatego bardzo ważna jest dokładna obserwacja podejrzanego zwierzęcia i wykluczenie wyżej wymienionych schorzeń  aż do nowotworów innych układów.

O terapii w następnych wydaniach NGP, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia Szanownym Państwu życzę zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.

lek. wet. Zygmunt Kosacki