Prawnik radzi

Wycofanie się z odrzucenia spadku

Po śmierci mamy, mój brat zmusił mnie do odrzucenia spadku po niej. Brat szantażował mnie i groził, że jeżeli tego nie zrobię to stracę wszystko, bo on już się o to postara. Zawsze bałam się brata, bo bywa niezrównoważony. Dwa miesiące temu wyjechał jednak, a ja uświadomiłam sobie, że muszę walczyć o spadek po mamie. Czy mogę odwołać moje oświadczenie o odrzuceniu spadku?   

Joanna P.

 

Co do zasady, raz złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nie można cofnąć. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Ustawodawca przewidział jednak przypadki nadzwyczajne. W sytuacji, gdy złożyła Pani oświadczenie pod wpływem groźby, może Pani podjąć próbę uchylenia się od jego skutków. W tym celu należy złożyć przed sądem odpowiednie oświadczenie, wskazując jednocześnie, w jaki sposób zamierza Pani spadek przyjąć (wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o wadach oświadczenia woli. Oznacza to, że Pani oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu spadku, może zostać zatwierdzone przez sąd tylko w wypadku, gdy złożone zostało pod wpływem groźby bezprawnej. Musi Pani jednak udowodnić, że mogła się Pani obawiać, iż Pani lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik
Kancelaria Prawna Leximus