Amazonki z Targówka

Ostatnie dni roku 2012 amazonki ze Stowarzyszenia FENIKS spędziły w Nałęczowie. Tam odbywały się warsztaty z psychologiem, zajęcia ruchowe, joga. Udział wzięło 6 babć z wnuczętami oraz 2 instruktorki i organizatorzy.

To był ostatni element Projektu „Razem w złotej jesieni”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Program był bardzo urozmaicony: najpierw warsztaty kulinarne w szkole gastronomicznej, z udziałem babć i wnucząt, potem warsztaty z psychologiem. Podczas spotkania z aktorami-seniorami w Skolimowie uczestniczki odegrały, ułożone przez psychologa Danutę Jankowską, scenki na temat przyczyn konfliktów między babcią a wnuczętami.

W 2012 roku amazonki uczestniczyły także w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w ramach Programu „Pomóż – już wiesz, jak”, współfinansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Prowadzący je instruktor-ratownik Jerzy Kołnierzak  wspomina: „Panie ćwiczyły z dużym zaangażowaniem. Była nawet babcia z wnuczką. Niektórzy mówili, że dziewczynka jest za mała na takie zajęcia; ja jej broniłem. Pokazała, że także potrafi ratować. Była również pani, która na początku się bała; w trakcie zajęć przestała się bać. Czujemy się bezpieczniej, wiedząc, że możemy sobie wzajemnie pomóc”. Szkolenie ukończyło 19 osób. Zaświadczenia wręczono im 30 listopada w sali konferencyjnej urzędu dzielnicy Targówek.

Podczas tego uroczystego spotkania, w uznaniu za szczególne zaangażowanie w działalność i rozwój Stowarzyszenia, tytuł Honorowego Członka FENIKS Stowarzyszenia Amazonek Warszawa Targówek otrzymał Michał Kawecki, b. dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bródno.

„Szczęśliwie wchodzimy w nowe 2-lecie – powiedziała prezes Stowarzyszenia Grażyna Jelenkiewicz. – Dotychczas spotykaliśmy wielu pozytywnie nastawionych do nas ludzi. Ojcem i matką był dyrektor Michał Kawecki. Życzliwi okazali się burmistrzowie oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek Danuta Jankowska, kierownik czytelni Maria Górska, naczelnik wydziału sportu w urzędzie Targówka Urszula Wójcicka, trenerki prowadzące zajęcia choreoterapii Katarzyna Mierzyńska i Karolina Dorożała. Dobrze układała się współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej”.

W 2013 roku, w ramach kontynuacji programu „Razem w złotej zesieni”, będą prowadzone zajęcia choreoterapii, aquaaerobiku w basenie „Muszelka” oraz, w ramach integracji międzypokoleniowej, program dla babć/dziadków i wnucząt – zajęcia kulinarne, warsztaty z psychologiem, wyjazdowe warsztaty integracyjne. Amazonki będą prowadziły ośrodek Integracyjny w nowym lokalu przy ul. Wysockiego. Kontynuowane będą zajęcia jogi, finansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Targówek, które już drugi rok odbywają się w Klubie „Junona”. W I kwartale powtórzone zostanie szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy, które nieodpłatnie poprowadzi Jerzy Kołnierzak. Amazonki wezmą udział w Dniach Zdrowia organizowanych w przychodni przy ul. Poborzańskiej 6. Podjęto starania, by Stowarzyszenie FENIKS uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie: Grażyna Jelenkiewicz - prezes, Izabella Korycka - wiceprezes, Sylwia Perlikowska - sekretarz, Barbara Adamczyk - skarbnik.

Kontakt można nawiązać telefonicznie przez numery: 662 062 212, 662 062 214, 662 062 275 lub podczas dyżurów w każdy poniedziałek w godzinach 17-19 w przychodni przy ul. Poborzańskiej 6.

K.