Budowa metra: hektolitry betonu

Siarczyste mrozy nie przeszkadzają budowniczym II linii metra, prace pod ziemią przebiegają bez żadnych problemów. Styczeń to m.in. wytężone prace na stacji Rondo ONZ.

Właśnie powstaje tam strop na poziomie – 1, wcześniej wykonano wszystkie niezbędne ściany szczelinowe i barety, które stanowią pojedyncze fragmenty ścian szczelinowych i są zwykle stosowane jako podpory tymczasowe słupów, w stropowej metodzie budowy podziemi budynków, czy też innych podziemnych obiektów, wykonywanych właśnie w technologii ścian szczelinowych.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia położono ostatni fragment górnej płyty. Ewenementem w tym przypadku jest kształt płyty.

Strop eliptyczny
Właśnie taki kształt, eliptyczny, ma górna płyta stacji Rondo ONZ. Eliptyczny strop to spore wyzwanie dla budowniczych. Wymaga niestandardowych rozwiązań i nieco dłużej trwają prace przygotowawcze do jego wylania. Najpierw musiał powstać nietypowo wyprofilowany szalunek i szczególne, dopasowane doń zbrojenie. Konieczna  była nie lada precyzja, bowiem pracownicy mieli tu do czynienia ze sporą ilością krzywizn i różnic poziomów płaszczyzny stropu. Kiedy szalunki i zbrojenia były gotowe, rozpoczęło się betonowanie – jak dotychczas największe, ciągłe betonowanie na tej budowie. Pochłonęło 2300 m3 zaprawy.

I druga nietypowa operacja na tej stacji – wykop był wykonywany, kiedy tunele były już wykopane, a strop gotowy. Stąd konieczność wzmocnienia tuneli przecinających korpus stacji dodatkowymi, metalowymi elementami, zabezpieczającymi kolejne sekcje. Po wykonaniu zabezpieczeń, tarcze zeszły na poziom –1 i ruszyły do pracy, wydobywając na powierzchnię 13 tys. m3 ziemi. Na tym poziomie (4,5 metra pod ziemią) został wylany tzw. chudy beton. Dla zainteresowanych – fachowa nazwa chudego betonu to beton podkładowo-wyrównawczy. Zaprawa jest nienośna, co oznacza, że charakteryzuje się małą wytrzymałością na ściskanie. Chudy beton najczęściej służy jako warstwa podkładowa pod fundamenty i jest układany w wykopie, bezpośrednio na gruncie. Zazwyczaj jego warstwa ma grubość od 10 do 15 cm grubości. I ciekawostka – w jego składzie gros stanowi żwir, w jednym m3 jest go 1400 kg, podczas gdy cementu jest 150 kg, piasku 650 kg  i wody 190 litrów.

Tory odstawcze przy Rondzie Daszyńskiego
Na głębokości 15 metrów trwają prace na stacji Rondo Daszyńskiego. To wielki obiekt długości 400 metrów, wliczając tory odstawcze. W zachodniej części tego podziemnego placu składy metra będą w przyszłości oczekiwać na włączenie się do ruchu, będą poddawane drobnym remontom, będą tu również zawracać.

Płyta fundamentowa torów odstawczych, będzie jednocześnie tą płytą, która zamknie cały 400-metrowy, podziemny obiekt. W przededniu ostatniej dekady stycznia była wykonana w 50%. Każda z 42 sekcji płyty fundamentowej jest wykonywana osobno i łączona z pozostałymi dopiero, gdy zastygnie beton. Dlaczego tak właśnie przebiega ten proces? Sekcje płyty są bardzo duże – każda liczy sobie 7 metrów. Płyta będzie na stałe podparta prostopadłościennymi słupami nośnymi, które zastąpią tymczasowe barety. Słupy na różnych poziomach mają różne wymiary. Kondygnacja –1 to słupy o wymiarach 60 x 120 cm, kondygnacja –2 to słupy o wymiarach 60 x 90 cm. Słupy już są budowane, docelowo będzie ich 124. Rozpoczęto prace przy konstrukcji nośnej peronu, powstają dwie klatki schodowe z wyjściami ewakuacyjnymi. Zakończono zamykanie tymczasowego otworu technologicznego od strony torów południowych, trwa zamykanie otworu od strony torów północnych. 

Po praskiej stronie ...
trwają gorączkowe prace przygotowawcze do startu tarcz TBM – Wisły I i Wisły II. Oba urządzenia, lekko przysypane śniegiem, znajdują się już na stacji Dworzec Wileński, na samym dnie swoich dołków startowych. Przypominamy, że obie wyruszą w kierunku stacji Stadion. Zamontowano już ich głowice drążące. To dopiero początek. Znacznie więcej czasu zajmie montaż blisko stumetrowych modułów zaplecza technicznego każdej z tarcz.

(egu)