XXXV sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Zimno paraliżuje

Pierwsza w tym roku sesja na Pradze Północ w swoim pierwotnym porządku obrad miała jedynie dwa punkty. Ustalenie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i rozpatrzenie skargi jednego z mieszkańców na działanie zarządu dzielnicy.

Już w trakcie sesji, na wniosek zarządu, uzupełniono porządek obrad o projekty uchwał w sprawie pierwszej w tym roku korekty budżetu: powierzenia zarządowi dzielnicy przeprowadzenia przetargu i wyłonienia dzierżawców nieruchomości zabudowanych o powierzchni ponad 1000 m2 na okres do 20 lat przy ulicach Ratuszowej 6, Objazdowej 2 i 11 Listopada 13/15 i wystąpienia do m.st. Warszawy z inicjatywą likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 23 przy ulicy Objazdowej 3 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Burdzińskiego 4. Okazało się, że zgodne poszerzenie przez radnych porządku obrad nie skutkuje jednomyślnością w ich podejmowaniu, a brak trójki radnych potrafi zmienić obraz najbardziej przewidywalnych głosowań. Rada nie potrafiła wydać werdyktu między innymi w sprawach korekty budżetu, wynik głosowania 10 do 10 spowodowało, że projekt zarządu nie uzyskał akceptacji radnych. Rada mimo dwukrotnego głosowania nie wyraziła opinii co do skargi na zarząd, nie zdołała bowiem zdobyć większości ani wersja o uznaniu skargi za zasadną, ani o jej nieuznaniu.

Najbardziej istotny punkt porządku obrad, czyli ustalenie stawek czynszu, wywołał krótką dyskusję pomiędzy radnymi Lisieckim a Tonderą, czy wprowadzać na Pradze różne stawki bazowe, czy też nie. Radni, mając świadomość, że realna stawka czynszu zależy od stanu technicznego konkretnej nieruchomości podjęli decyzję, że na całym terenie Pragi będzie - tak jak dotychczas - obowiązywała jedna tzw. strefa miejska, a to oznacza, że czynsze w budynkach komunalnych pozostaną bez zmian. Rada zgodnie zagłosowała za wystąpieniem do Rady m.st. Warszawy o likwidację dwóch szkół, będących częściami zespołów placówek z tej racji, iż od kilku lat nie ma w nich uczniów i istnieją tylko na papierze. Podobnie jednomyślnie upoważniono zarząd do poszukiwania dzierżawców nieruchomości, które od kilku lat nie mogą znaleźć nowego gospodarza.

Atmosfera nieco się ożywiła w trakcje interpelacji i zapytań między innymi o przygotowania w dzielnicy do akcji „zima w mieście”, ale tylko na krótko, bowiem chłód w sali obrad urzędu dzielnicy nie zachęcał do przedłużania polemik.

DCH