Jedna szkoła - wiele możliwości

Te słowa to swoista wizytówka Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Objazdowej 3. Od 1 września 2012 roku w skład zespołu wchodzą: XX Liceum Ogólnokształcące i Technikum Mechaniczne nr 5, które kształci w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i - jako jedyna w Warszawie i jedna z dwóch w Polsce - technik energetyk. 21 lutego odbył się tu „Dzień z zawodem”.

Dla zaproszonych gimnazjalistów z kilkunastu szkół z Warszawy i okolic przygotowano stanowiska, przy których można było porozmawiać z nauczycielami i uczniami o tajnikach wymienionych zawodów, zobaczyć działanie urządzeń z dziedziny elektryki i energetyki, poznać firmę PGNiG Termika.

Przy stanowisku z komputerami Mateusz i Grzegorz zachęcali m.in. do poznawania oprogramowania, rysowania kwadratów, trójkątów i bardziej złożonych obrazów, losowania liczb od 1 do 100.

W sali gimnastycznej było wiele atrakcji. Przy jednym ze stanowisk, pod okiem nauczyciela fizyki Władysława Szajkowskiego przeprowadzano doświadczenia, np. związane z pływaniem ciał i zmianą parametrów ciśnienia i temperatury. Można było zobaczyć w akcji ptaszka-kiwaczka, poznać działanie lasera, schemat lunety i aparatu fotograficznego. Nieco dalej inż. Barbara Domagała i maturzysta Marek prezentowali m.in. miniatury urządzeń, którymi posługują się energetycy, np. pompy próżniowe, tokarki. Od Józefa Świerzewskiego i Sławomira Zdunka  można było wiele się dowiedzieć o zawodach: technik elektryk i technik energetyk, obejrzeć mierniki starego typu analogowe i nowoczesne – cyfrowe, oświetlenie regulowane za pomocą układu tyrystorowego.

Rolę mentora pełnił Witold Kucharek z PGNiG Termika – firmy, która objęła patronatem Zespół Szkół nr 40, organizuje praktyki dla uczniów, funduje stypendia w klasach kształcących techników energetyków. PGNiG Termika to 5 zakładów na terenie Warszawy, które ogrzewają i dostarczają energię elektryczną dla miasta: Elektrociepłownia Żerań, Elektrociepłownia Siekierki, Ciepłownia Wola, Ciepłownia Kawęczyn i najstarszy obiekt – Elektrociepłownia Pruszków.

Dużą atrakcją dla uczestników imprezy był konkurs z nagrodami. Przy wejściu uczniowie rozdawali kartki; na każdym z trzech zestawów  umieszczono 3 pytania, dotyczące różnych aspektów energetyki oraz 4 warianty odpowiedzi. Z wybraniem prawidłowej odpowiedzi nie mieli kłopotu ci, którzy dokładnie przeczytali informacje na plakietkach, zdobiących ściany. Kartki zebrano do koszyka, a następnie losowane były trzy – z prawidłowymi odpowiedziami. Ich autorzy otrzymali nagrody. Były też nagrody i podziękowania dla gimnazjów, których uczniowie uczestniczyli w imprezie, a także podziękowania i dyplomy dla ich opiekunów.

W tym roku z zaproszenia skorzystało 7 gimnazjów: nr 27 z ul. Abrahama, nr 31 z ul. Sierakowskiego, nr 32 z ul. Otwockiej, nr 141 z ul. Trockiej, nr 142 z ul. Olgierda i nr 144 z ul. Turmonckiej.

W programie „Dnia z zawodem” znalazły się także występy gitarzystów, śpiewających licealistek i licealistów, a nawet taniec kowbojski w wykonaniu 4 uczniów. Oprócz tej uczty dla ducha, przygotowano dla gości słodki poczęstunek – różne ciasta, wykonane przez uczniów. Koordynatorką wszystkich działań była pracownica biblioteki Monika Ziental.
 Zespół Szkół nr 40 zaprasza uczniów z rodzicami na Dni Otwarte 10 kwietnia i 12 czerwca o godz.17.

K.