XLI sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Ku czci Żołnierzy Wyklętych

To była nadzwyczajna sesja poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych i rozpoczęła się nietypowo. Burmistrzowie – Adam Grzegrzółka, Piotr Jaworski i Piotr Smoczyński złożyli kwiaty pod Pomnikiem Więźniów Politycznych Straconych w latach 1944-1956. Burmistrzowi i wiceburmistrzom towarzyszyli białołęccy radni.

Pomnik znajduje się na Cmentarzu Bródnowskim, w miejscu, gdzie niegdyś w tajemnicy chowano żołnierzy, którzy przed wykonaniem na nich wyroków śmierci osadzeni byli w więzieniu przy 11 Listopada. Budowa pomnika trwała kilka lat i zakończyła się w 2001. Pomnik stanowi również symboliczny grób tych wszystkich, którzy po wojnie, w czasach szalejącego terroru komunistycznego, walczyli o wolną Polskę, a których miejsca pochówku są nieznane.

Tym razem na sali obrad towarzyszyli radnym uczniowie białołęckich szkół. Przyjęto stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka. W stanowisku czytamy: W Ogólnopolskim Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy składa hołd pamięci żołnierzy wszystkich formacji konspiracyjnych lat 1944-1956, walczących, poległych, zamordowanych i więzionych w walce o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Rada Dzielnicy Białołęka zwraca się w dniu 1 marca – symbolicznym dniu pamięci tych żołnierzy tragicznych – do władz m.st. Warszawy o nadanie nazwy jednej z ulic stolicy im. Płk Łukasza Cieplińskiego, którego data męczeńskiej śmierci w więzieniu przy ul. Rakowieckiej jest także dniem ogólnopolskiej pamięci wszystkich Żołnierzy Wyklętych.

Życiorys patrona został dołączony do stanowiska. Oto on: Łukasz Ciepliński - ps. „Pług”, „Antek”, „Bogdan”, „Ostrowski”, „Zygmunt”. Urodzony 26 XI 1913 r. w Kwilczu. Oficer zawodowy Wojska Polskiego - podpułkownik. W czasie kampanii wrześniowej dowódca kompanii przeciwpancernej. Podczas odwrotu spod Bzury, pod Witkowicami, zniszczył osobiście 6 niemieckich czołgów, za co został odznaczony również osobiście przez gen. Tadeusza Kutrzebę orderem Virtuti Militari V klasy. Od początku okupacji w konspiracji. W latach 1941-45 inspektor Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Rzeszów. W 1945 r. szef sztabu Okręgu Krakowskiego organizacji „Nie” (od nazwy „Niepodległość”) oraz Delegatury Sił Zbrojnych, następnie prezes Okręgu Krakowskiego i obszaru południowego WIN. Od stycznia 1947 r. prezes IV Zarządu Głównego WIN. Aresztowany 28 XI 1947 r. w Zabrzu, przewieziony do Warszawy, został poddany ciężkiemu śledztwu połączonemu z torturami, pod nadzorem funkcjonariuszy sowieckich. Skazany 14 X 1950 r. na karę śmierci, został zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim, wieczorem 1 marca 1951 r., wraz z sześcioma najbliższymi współpracownikami. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Łukasz Ciepliński do końca zachował nieugiętą postawę.

1 marca był dniem w całości poświęconym wspominaniu Żołnierzy Wyklętych. W sali konferencyjnej białołęckiego ratusza zaprezentowano wystawę „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. Zdjęcia pochodziły ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej i w ratuszu gościły po raz kolejny, po raz pierwszy zaś można było obejrzeć film „Ostatni leśni Żołnierze Wyklęci Warszawy i Mazowsza”. Zainteresowani mogli również przysłuchiwać się lekcji historii poprowadzonej przez Roberta Radzika. Wielbiciele militariów mieli niepowtarzalną szansę obejrzenia z bliska broni palnej z czasów wojennych na placu przed ratuszem, gdzie grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała również motocykl wojskowy z tamtych czasów.

(egu)