Prawnik radzi

Dziurawa droga

Wiosną na drodze publicznej niedaleko mojego domu pojawia się masa dziur. Mniejsze, większe, do wyboru do koloru. Ja i mój samochód mamy dość tych dziur. Stan drogi jest tak fatalny, że obawiam się o moje auto. Czy w przypadku jakiejś usterki mogę żądać od kogoś odszkodowania?


Piotr B.

Oczywiście, w przypadku, w którym z powodu stanu drogi doszłoby do uszkodzenia pojazdu, ma Pan prawo żądać naprawienia szkody od zarządcy drogi. Aby jednak ustalić, do kogo należy kierować owo żądanie, konieczne jest ustalenie, czy do uszkodzenia pojazdu doszło na drodze krajowej, wojewódzkiej, powiatowej czy gminnej. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, zaś drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne są własnością właściwego samorządu – odpowiednio – województwa, powiatu lub gminy. W imieniu właściciela drogami publicznymi zarządzają w przypadku dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do tych właśnie podmiotów poszkodowany powinien kierować swoje roszczenia. W razie zaistnienia zdarzenia uzasadniającego żądanie naprawienia szkody, należy zatroszczyć się o odpowiednie dowody, które ułatwią nam dochodzenie odszkodowania. Można np. wezwać na miejsce zdarzenia policję w celu sporządzenia protokołu, zebrać zeznania oraz dane świadków albo przygotować dokumentację fotograficzną. Jeżeli zarządca drogi jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, poszkodowany może sam zdecydować do kogo kierować swoje żądanie naprawienia szkody: czy do zarządcy, czy też wprost do jego ubezpieczyciela.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus