Metro niezgody

Mimo deklaracji zakończenia najbardziej hałaśliwych i szkodliwych dla kamienic prac budowlanych, mieszkańców ulicy Targowej nie opuszcza niepokój o stan ich budynków. Dlatego ponownie wyszli na ulicę, aby zażądać odpowiednich zabezpieczeń ich domów.

Konsorcjum budujące metro nie zamierza spełnić tych żądań. Jedna z tarcz drążących tunele także ruszyła, wbrew apelom mieszkańców i znajduje się mniej więcej na wysokości ulicy Okrzei. Tymczasem powiększają się rysy w budynkach znajdujących się na drodze tarczy, np. przy Targowej 41. Nie wiadomo, jakie skutki prowadzone prace przyniosą kamienicy przy Targowej 15, bezpośrednio pod którą mają przejść tunele metra. Mieszkańcy są pełni obaw. Metro uspokaja: Na bieżąco prowadzony jest monitoring. Jeśli jego wyniki okażą się niepokojące, podejmowane będą działania zaradcze. Takie podejście nie chroni jednak w należyty sposób ani budynków, ani mieszkających w nich ludzi. Nie pomagają też działania instytucji kontrolnych: Podczas gdy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zarządził eksmisję dwóch mieszkań, jego zwierzchnik wojewódzki uchylił tę decyzję, w dodatku z przyczyn proceduralnych, a nie merytorycznych.

Mediacji pomiędzy wspólnotami a budowniczymi metra podjął się burmistrz Piotr Zalewski, ale brak systemowych rozwiązań oraz stopień nieufności społecznej nie wróży tej inicjatywie sukcesu. Miasto umywa ręce, a mieszkańcy Targowej czują się pozostawieni sami sobie.

W poczuciu bezradności wspólnoty decydują się na sporządzenie własnych ekspertyz budowlanych, ale z konieczności są to zazwyczaj tylko podstawowe badania. Ekspertyza, która uwzględniałaby także długofalowe skutki dla budynku, po uruchomieniu metra, zazwyczaj przekracza możliwości finansowe wspólnot. Mieszkańcy uważają, że takie ekspertyzy powinny być wykonane przez inwestora dla całej ulicy Targowej. Chcą także, aby konsorcjum budujące metro poważnie potraktowało sporządzone przez nich ekspertyzy. Wciąż liczą na rzetelne zbadanie wszystkich zagrożonych kamienic przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.        

Kr.