Rzecznik pomoże

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta zajrzeliśmy do Słownika Języka Polskiego. Zapisano w nim, że „konsument” to nie tylko – jak w potocznym rozumieniu - „spożywca”, ale także „użytkownik dóbr” oraz „nabywca towarów”. Dochodzeniu praw w tych dziedzinach pomaga Miejski Rzecznik Konsumentów, w Warszawie – Małgorzata Rothert.

Formy pomocy są różne: bezpłatne porady i informacje, reprezentowanie mieszkańców w sporach z przedsiębiorcami, czyli podejmowanie mediacji, wsparcie w kierowaniu spraw na drogę sądową i w toku postępowania sądowego. W 2012 roku z porad, interwencji, pozwów Rzecznika skorzystało 28 tysięcy warszawiaków; udzielono im ponad 26 tysięcy porad, podjęto interwencje w blisko 1,5 tysiąca przypadków. Najwięcej zgłoszonych spraw dotyczyło umów sprzedaży oraz świadczenia usług (głównie telekomunikacyjnych, bankowych i finansowych, a także turystycznych i edukacyjnych). Ponad 55% interwencji i mediacji kończy się pomyślnie dla konsumentów.

Warszawski Rzecznik Konsumentów podjął się reprezentowania mieszkańców w postępowaniu grupowym. Reprezentuje 36 osób, domagających się od SM „Przy Metrze” odszkodowania, w związku z bezzasadnym pobraniem odsetek ustawowych. W Łodzi przed Sądem Okręgowym toczy się postępowanie, w którym Miejski Rzecznik Konsumentów jest reprezentantem 1,2 tysiąca osób, dochodzących swych roszczeń od BRE BANK SA. Ustawa o pozwach zbiorowych funkcjonuje prawie 3 lata. W tej samej sprawie musi wystąpić co najmniej 10 konsumentów.

W 2012 roku mieszkańcy najczęściej skarżyli się na firmę sprzedającą energię elektryczną w pakiecie z ubezpieczeniem i rabatami w niektórych aptekach oraz na przedsiębiorców, oferujących produkty z obszaru zdrowia (sprzęt medyczny, pościel itp.) podczas pikników, targów, pokazów i prezentacji, w których zwykle uczestniczą osoby w podeszłym wieku.

W minionym roku do Rzecznika masowo zgłaszali się konsumenci ze skargami na działalność doradców finansowych (wprowadzające w błąd praktyki, stosowane w niektórych bankach oraz firmach doradztwa finansowego), działalność firm parabankowych i firm windykacyjnych. Nasila się zjawisko skupowania przez firmy windykacyjne puli wierzytelności i wysyłanie do konsumentów pism z żądaniem ich zapłaty – także w przypadkach, gdy część wierzytelności nie istnieje bądź jest przedawniona. Bardzo częstą praktyką jest wprowadzanie klientów w błąd przez proponowanie przez telefon zmiany umowy, bez podania pełnych informacji.

Oprócz interwencji wydział Miejskiego Rzecznika Konsumentów prowadzi działania edukacyjno-informacyjne, skierowane do osób starszych. To m.in. „Poradnik dla konsumentów 60+”, udział w Targach Aktywny 50+, senioraliach.

Miejski Rzecznik Konsumentów współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisją Nadzoru Finansowego i Arbitrem Bankowym. Zachęca mieszkańców Warszawy, by zadbali o swoje prawa i przypomina: konsument ma prawo: zapoznać się z umową, otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy (jest nim m.in. paragon i faktura; warto je zachować na wypadek reklamacji), rozmyślić się i w ciągu 10 dni kalendarzowych zrezygnować z  zakupu, dokonanego przez Internet albo u akwizytora; domagać się towaru, zgodnego z umową (towar można reklamować u sprzedawcy w ciągu 2 lat – na piśmie!); reklamować towary, kupione na wyprzedażach lub promocjach – u sprzedawcy albo u gwaranta (np. producenta albo importera).

Więcej informacji o prawach, przysługujących konsumentom można uzyskać u Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, ul. Senatorska 27, tel. 22 44 33 444. E-mail: konsument@um.waw.pl, wwwkonsument.um.warszawa.pl.

K.