XLIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Uchylić bubla

Tematem nadzwyczajnej sesji, zwołanej 22 marca na wniosek 8 radnych, była uchwała Rady Warszawy z 7 marca br. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. Podczas 3-godzinnych obrad głos zabierali radni Targówka, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej, burmistrzowie, Alicja Żebrowska radna m.st. Warszawy, mieszkańcy; na ich pytania odpowiadała z-ca dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Jolanta Krzywiec.

W imieniu wnioskodawców uchwałę Rady Warszawy ostrej krytyce poddał Maciej Jankiewicz, m.in. ze względu na brak konsultacji przed  jej podjęciem, znaczny wzrost opłat dla mieszkańców, wyższe stawki w Warszawie niż w okolicznych gminach (Łomianki, Raszyn, Otwock i inne), rażące przeszacowanie kosztów wywozu śmieci. Również Zbigniew Poczesny mówił o braku konsultacji, które obiecywał wiceprezydent Jarosław Kochaniak na spotkaniu z przewodniczącymi rad dzielnic kilka miesięcy temu.

Uchwała Rady Warszawy ustala w budynkach wielorodzinnych opłatę miesięczną 19,5 zł w gospodarstwie 1-osobowym, 37 zł w gospodarstwie 2-osobowym, 48 zł w 3-osobowym, 56 zł w 4- i więcej osobowym. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, bez względu na wielkość gospodarstwa domowego zapłacą 89 zł. Te stawki dotyczą śmieci posegregowanych; za niesegregowane opłaty będą o 40% wyższe.

Dyrektor biura przekonywała, że konsultacje się odbywały; zrezygnowano z metody ilościowej, bo wiele osób nie ma pojemników i podrzuca odpady w lesie. Wyraziła opinię, że przyjęta metoda „od ilości osób” jest najwłaściwsza – od każdej kolejnej płaci się mniej; wspólnoty i spółdzielnie decydują, czy śmieci mają być segregowane, czy nie. Jeśli Polska nie wdroży dyrektywy, Unia Europejska nałoży na nas kary.

Krytycznie o różnych aspektach uchwały wypowiedzieli się radni: Małgorzata Zielińska, Marcin Skłodowski, Miłosz Stanisławski, Andrzej Gapys, Danuta Winnicka, Anna Moczulska, Małgorzata Kwiatkowska, Lilianna Lach. Zwracano uwagę m.in. na bardzo znaczny wzrost opłat (szczególnie dla domów jednorodzinnych), nieuwzględnienie specyfiki zabudowy Targówka, nałożenie nowych obowiązków i kosztów na spółdzielnie i wspólnoty. „Ten system jest niemożliwy do realizacji i niesprawiedliwy” – ocenił Sławomir Antonik, który wypowiadał się jako mieszkaniec Targówka, burmistrz i przedstawiciel SM „Bródno”. Jako „skandaliczne” określiła podwyżki opłat przy domach jednorodzinnych Alicja Żebrowska. Zdaniem b. radnego Witolda Harasima uchwała jest polityczna.

W przerwie sesji dokonano niewielkiej poprawki w przygotowanym przez wnioskodawców uzasadnieniu Stanowiska Rady Dzielnicy Targówek.

Za uchyleniem uchwały Rady Warszawy, podjętej 7 marca 2013 roku  i sprzeciwem wobec przyjętych zasad naliczanie opłat oraz wobec   uchwalonych stawek – opowiedzieli się w głosowaniu imiennym: Jacek Duczman, Andrzej Gapys, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Małgorzata Kwiatkowska, Lilianna Lach, Anna Moczulska, Danuta Pieńkowska, Zbigniew Poczesny, Jacek Rybak, Krzysztof Sirko, Marcin Skłodowski, Miłosz Stanisławski, Urszula Suzdalcew, Danuta Winnicka i Małgorzata Zielińska; od głosu wstrzymali się: Jędrzej Kunowski, Karolina Obrok i Daniel Wargocki. W głosowaniu nie wziął udziału  Krzysztof Miszewski, pozostali radni byli nieobecni.

Pełny tekst Stanowiska Rady Dzielnicy Targówek znajduje się na stronie urzędu.

K.