XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Sesja o śmieciach

XXXVIII nadzwyczajna sesja północnopraskiej rady zwołana przez radnych opozycji miała w planowanym porządku obrad tylko jeden temat. Ocena uchwały rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności.

Sesję na wniosek sześciu radnych zwołała i prowadziła pod nieobecność przewodniczącej rady jej zastępczyni Maria Tondera. Sesja nie zgromadziła - jak to często bywa na Pradze - zainteresowanych mieszkańców, być może dlatego, że  tak naprawdę warszawiacy odczują podwyżki dopiero od lipca. Miasto na sesji reprezentowała Jolanta Krzywiec, zastępca dyrektora biura gospodarki odpadami komunalnymi i zastępca dyrektora gabinetu politycznego prezydent miasta, Jarosław Jóźwiak. Dyskusja na sesji nie miała politycznego wigoru, dominowały aspekty merytoryczne. Być może dlatego trwała tak krótko. Zakończyła się kompromisowym stanowiskiem wszystkich klubów w radzie, w którym czytamy:

„Rada dzielnicy wnosi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o ponowne rozpatrzenie wysokości stawek ustalonych za wywóz odpadów komunalnych. Dobrym krokiem jest ich zróżnicowanie w zależności od prowadzenia segregacji, co powinno promować postawy proekologiczne, jednak ustalona wysokość stawek jest w opinii Rady Dzielnicy Praga Północ za wysoka. Wnosimy zatem o ponowne ich rozpatrzenie, zwłaszcza, jeżeli wpływy z opłat okażą się większe z racji środków pochodzących od zadeklarowanych, a niezameldowanych mieszkańców Warszawy, których wpłaty nie zostały ujęte w szacunkach przeprowadzanych przez Urząd m.st. Warszawy i odpowiednie biura.”  

Zwrócono także uwagę na brak konsultacji w tej jakże ważnej sprawie, co znalazło wyraz w następującym zapisie:
„Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy negatywnie ocenia brak konsultacji tego projektu z zarządami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcami dzielnicy. Ponadto Rada Dzielnicy Praga Północ wyraża swoje niezadowolenie wobec faktu pominięcia jej w opiniowaniu tak bardzo ważnej uchwały, dotyczącej wszystkich mieszkańców dzielnicy”.

DCH