Rada wielu

Praga płonie

Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy wszystkie kluby poparły mój wniosek, aby Prezydent miasta złożyła radnym informację w sprawie pożarów praskich kamienic. Uznaliśmy, że kolejna seria podejrzanych pożarów powinna wreszcie zmusić Ratusz do działania.

W czasie posiedzenia rady, spłonęły garaże na ul. Brzeskiej, gdzie wcześniej płonęła kamienica. Większe zainteresowanie mediów i władz wzbudził jednak niedawny pożar niezamieszkanej kamienicy na Inżynierskiej, niż tragedia 21 rodzin z Brzeskiej.

W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz informację prezentował burmistrz Zalewski wspierany przez wiceprezydenta Olszewskiego. Niestety, widać brak pomysłu i chęci do działania. W imieniu Praskiej Wspólnoty Samorządowej domagałem się stworzenia mapy zagrożonych miejsc dzielnicy i przekazanie jej Straży Miejskiej oraz Policji. Ten pomysł władze dzielnicy realizują. Wnosiłem też o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej wspólnie z Policją i kontroli Straży Pożarnej. Niestety, jak stwierdził zastępca prezydent Warszawy, mój postulat „zostanie rozważony”….

Moim zdaniem trwa zorganizowana akcja „oczyszczania” praskich budynków z lokatorów i dotychczasowych najemców. HGW planuje przekształcenie Placu Wileńskiego w węzeł autostradowy. Być może, cała dzielnica ma stać jedną wielką strefą obsługi komunikacyjnej i zapleczem dla osiedla budowanego w Porcie Praskim.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorządowa
(Warszawska Wspólnota Samorządowa)