Chłodnym okiem

Warszawa staje

Wpadła mi właśnie w ręce wydana w formule broszury publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie pt. „Statystyka Warszawy” nr 2 z marca 2013. Dokument ten nie napawa optymizmem.

Po pierwsze, w Warszawie spadło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw o 1,8%, przy czym najwięcej sekcjach: budownictwo (o 10,0%) i obsługa rynku nieruchomości (o 7,9%). W końcu lutego 2013 liczba bezrobotnych w Warszawie wynosiła 53807 osób i była o 21,2% większa niż w analogicznym okresie 2012 r. Do urzędów pracy zgłoszono w lutym 2013 r. jedynie 2919 ofert pracy. Najgorsze jest to, że prawa do zasiłku nie posiada 44218 osób, tj. 82,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 36374 osoby, tj. 81,9%).

Po drugie, spadają wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2013 r. wyniosło 4833,10 zł i było o 0,4% niższe w stosunku do stycznia 2013 r. W porównaniu ze styczniem 2013 r. największy spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 9,4%) i budownictwo (o 6,2%).

Po trzecie, następuje spadek produkcji i sprzedaży. Przykładowo spadek produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. wystąpił w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 22,4%), w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 6,5%) oraz w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,9%). W okresie styczeń – luty 2013 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość o15,8% mniejszą niż w analogicznym okresie 2012 r. Największy jednak spadek sprzedaży wystąpił m.in.: w produkcji wyrobów tekstylnych (o 38,7%) i w pozostałej produkcji wyrobów (o 33,3%) oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 21,2%).

Spada sprzedaż detaliczna. Była ona w lutym 2013 r. (w cenach bieżących) o 3,8% mniejsza niż w styczniu 2013 r. oraz o 3,7% niższa w odniesieniu do lutego 2012 r. Spada liczba wydawanych pozwoleń na budowę i liczba rozpoczynanych budów. W okresie styczeń – luty 2013 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budowę 1686 mieszkań (o 38,3% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.). W okresie styczeń – luty 2013 r. rozpoczęto budowę 931 mieszkań (o 11,4% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.)

Coś jednak wzrasta i odczuwamy to na własnej skórze.

Wzrosły ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych, a także artykułów żywnościowych w lutym 2013 r. w stosunku do lutego 2012 r., w niektórych przypadkach o 20%, podobnie wśród towarów i usług niekonsumpcyjnych.

Podsumowując: produkcja spada, spada sprzedaż, biedniejemy, spada liczba miejsc pracy, ceny rośną, rośnie liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Warszawa staje, a stolica wytwarza prawie 20% PKB całego kraju.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl