Ośrodek dziennego pobytu dla chorych na Parkinsona, stwardnienie rozsiane i zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym - pierwsza taka placówka na Mazowszu

Rozpoczęły się zajęcia w ośrodku dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona. Pomoc udzielana jest nie tylko chorym na Parkinsona, lecz również na stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorym psychicznie z zaburzeniami o podłożu organicznym. Jest to jedyna tego typu placówka na Mazowszu, która powstała w ramach projektu unijnego. Wartość projektu to blisko 3 mln zł. Działania są skierowane łącznie do 660 osób, w tym 470 dotkniętych chorobą i 190 opiekunów.

Zapisy jeszcze trwają!

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób chorych oraz ich opiekunów. Zajęcia mają przeciwdziałać izolacji, ograniczyć skutki niepełnosprawności fizycznej, pomóc w powrocie na rynek pracy nie tylko chorym, ale również ich opiekunom.

Bezpłatne zajęcia i porady

Z zajęć rehabilitacyjnych w ośrodku, terapii czy poradnictwa zawodowego można korzystać codziennie od poniedziałku do piątku. W ciągu dnia są zapewnione posiłki, napoje oraz miejsce do odpoczynku. Dziesięciu najbardziej wymagających pomocy uczestników zajęć może liczyć na bezpłatny transport do Ośrodka.

Specjaliści pracujący w Ośrodku pomagają również w rozwiązywaniu codziennych problemów, m.in. poprzez codzienną rehabilitację, uzyskiwanie wsparcia grupowego potrzebnego do przełamywania poczucia osamotnienia i wykluczenia, pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z obniżonym nastrojem wynikającym z choroby. Aktywizowanie chorych polegać będzie również na podejmowaniu samodzielnego wysiłku (treningi poznawcze, społeczne, zadaniowe). To wszystko zaś przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości osób z chorobą Parkinsona, chorych na stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorych psychicznie. Na uczestników czekają też bezpłatne wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.
Ośrodek powstał w nowym budynku przychodni przy ul. Strusia 4/8 (SZPZLO Warszawa Wawer). W salach znajduje się nowoczesny sprzęt rtv, drabinki, maty, schody i poręcze korekcyjne, stoły masażu i inne niezbędne wyposażenie do rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i zawodowego.

Dojazd autobusami 521 bądź kolejką SKM, Koleje Mazowieckie (przystanek PKP WAWER), lub autobusami nr 125, 305, 411, 502, 525, 704, 720, 722, 730 (przystanek Trawiasta).

Jakie zajęcia i kiedy?

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Ośrodek będzie oferował: rehabilitację, ergoterapię, ćwiczenia usprawniające, terapię zajęciową oraz poradnictwo zawodowe. Będą także grupy wsparcia dla chorych i ich opiekunów.

Bezpłatne szkolenia wyjazdowe dla chorych na Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM) i z zaburzeniami psychicznymi na podłożu organicznym oraz ich opiekunów

W ramach projektu odbędą się dwa rodzaje szkoleń:

1. dla osób z chorych

2. integracyjne – dla opiekunów i osób chorych.

Celem szkoleń będzie nauka aktywnego szukania pracy oraz radzenia sobie z codziennymi trudnościami. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję do udziału w wykładach i rozmowach ze specjalistami, m.in. psychologiem, rehabilitantem, doradcą zawodowym oraz udziału w zajęciach praktycznych, takich jak tworzenie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Podczas szkoleń przeznaczonych dla osób chorych i opiekunów, uczestnicy będą brali udział w zajęciach psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania i integracji.

Szkolenia trwają trzy dni, zapewniony jest przejazd, wyżywienie i całodobowa opieka specjalistów oraz ubezpieczenie na czas wyjazdu.

Miejsce przeprowadzania szkoleń:

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. Gąsiorowska 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna

www.ckr.pl

Do kogo jest skierowany projekt?

Z zajęć mogą korzystać osoby, które:

- posiadają zaświadczenie lekarskie o zdiagnozowanej chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym (SM), chorobie psychicznej z zaburzeniami o podłożu organicznym lub są opiekunem osoby chorej,

- mieszkają w Warszawie,

- mają 20-64 lat,

- są nieaktywne zawodowo.

Gdzie i w jaki sposób można się zapisać?

Aby uczestniczyć w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i deklarację, które znajdują się na stronie: http://parkinson.um.warszawa.pl/ oraz w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urząd Miasta st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, pok. 21.

Wnioski można składać w:

- Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, pok. 21,

- Fundacji Żyć z chorobą Parkinsona, ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa,

- SZPZLO Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8 04-564 Warszawa, pok. 301 (sekretariat), oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: erahman@um.warszawa.pl, lwieczorek@um.warszawa.pl.