XLV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany w komunikacji publicznej

Tematem nadzwyczajnej sesji, zwołanej 22 kwietnia na wniosek 8 radnych, były realizowane i planowane zmiany w komunikacji publicznej. Informacji udzielali i odpowiadali na pytania radnych przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego: dyrektor Pionu Przewozów Andrzej Franków i inspektor działu Organizacji Przewozów Artur Zając. Na zakończenie 2-godzinnych obrad, 15 głosami, przy 2 wstrzymujących się, przyjęto Stanowisko Rady Dzielnicy Targówek, którego pełny tekst można znaleźć na stronie internetowej urzędu dzielnicy.

Rada wyraża w nim swoje niezadowolenie z decyzji podejmowanych przez ZTM i postuluje m.in.: przeprowadzenie na terenie całej dzielnicy konsultacji społecznych nt. preferencji komunikacyjnych mieszkańców (i uwzględnienie ich w planowanych rozkładach). Szczególnie dotyczy to poprawy komunikacji bez przesiadek do Dworca Wschodniego i Stacji PKP Warszawa-Praga oraz do stacji Zacisze-Wilno i w ciągu ul. Radzymińskiej.

Rada proponuje połączenie tras autobusów 140 i 156 w jedną linię, podjęcie działań w celu wybudowania nowej pętli 512, budowę przystanku autobusowego na ul. Staniewickiej (róg ul. Pożarowej) poprawiającego możliwość skomunikowania się ze stacją PKP Warszawa-Praga. domaga się poprawy punktualności linii 145 i 512. Wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji na temat układu komunikacyjnego w dzielnicy przed uruchomieniem stacji metra „Dworzec Wileński”, z uwzgędnieniem innych inwestycji realizowanych do tego czasu.

K.