XLIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Czas sprawozdań, wciąż mało szkół

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2012, tudzież roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za ten sam okres.

W Białołęce wciąż brakuje szkół podstawowych. Jest drugą - po Ursusie -dzielnicą Warszawy z największą ilością uczniów, przypadających na jedną szkołę. Już we wrześniu tego roku zabraknie miejsc dla dzieci w dotychczas istniejących obiektach szkolnych.

Najbardziej dramatyczna sytuacja ma miejsce we wschodniej części Białołęki, zaś najgorzej jest w rejonie szkolnym podstawówki nr 112 przy ulicy Zaułek. Już w 2012 brakowało tu 385 miejsc dla uczniów. Jak wskazuje prognoza demograficzna, w tym roku zabraknie 699 miejsc. Na zero wychodzi bilans w roku 2014, ale w 2015 ponownie pojawi się deficyt – zabraknie 108 miejsc. Dalej będzie tylko gorzej, by w 2019 osiągnąć niedobór 639 miejsc. Stąd decyzja zarządu dzielnicy, by wynająć budynek przy Ostródzkiej 144 na potrzeby powołania filii szkoły.

Wynajmowany obiekt znajduje się w pobliżu dotychczasowej podstawówki, dysponuje salami lekcyjnymi, szatniami, zapleczem kuchennym i sanitariatami, a także terenem, na którym można zorganizować plac zabaw. Roczny koszt wynajmu  obiektu jest niebagatelny - 780 tys. zł.  Środki na ten cel zostaną zapewnione w budżecie. W jednym z załączników znalazł się projekt uchwały w sprawie powołania filii szkoły nr 112 w budynku przy Ostródzkiej 144, zaś w drugim – akt założycielski filii szkoły podporządkowanej organizacyjnie w dotychczasowej szkole nr 112, z jednoczesnym ustaleniem obwodu szkolnego.

Oto treść załącznika: (...) Określa się obwód Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Zaułek 34.

Granice obwodu przebiegają:

- od strony północnej: ul. Zdziarską od skrzyżowania z ul. Ostródzką do granicy dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt,

- od strony wschodniej: granicą dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Nieporęt i Gminą Marki na odcinku od ul. Zdziarskiej do Trasy Toruńskiej,

- od strony południowej: osią Trasy Toruńskiej na odcinku od granicy dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Gminą Marki i Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy do wysokości rowu melioracyjnego,

- od strony zachodniej: rowem melioracyjnym do ul. Ostródzkiej na wysokości ul. Brzeziny, dalej ul. Ostródzką do skrzyżowania z ul. Zdziarską.

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: ul. Berensona Leona (od nr 8 i 9 do końca), ul. Chudoby Stanisława, ul. Derby, ul. Dudka, ul. Geodezyjna, ul. Geometryczna, ul. Głębocka (od nr 54 i 59 do końca), ul. Gościnna, ul. Internetowa, ul. Jasiniec, ul. Jesiennych Liści, ul. Kartograficzna, ul. Kawki, ul. Kąty Grodziskie, ul. Kniei, ul. Kroczewska, ul. Kumaka, ul. Lewandów, ul. Magiczna, ul. Małej Brzozy, ul. Oknicka, ul. Okrągła, ul. Podłużna, ul. Podwójna, ul. Przyrodnicza, ul. Pszeniczna, ul. Rodowa, ul. Sieczna, ul. Skarbka z Gór, ul. Słonecznego Poranka, ul. Spichrzowa, ul. Starej Gruszy, ul. Suchocińska, ul. Szumiących Traw, Trasa Toruńska, ul. Wyszkowska, ul. Zaskrońca, ul. Zaułek. (...)

Kolejną szkołą, wymagającą powołania filii, jest szkoła podstawowa nr 154 przy Leśnej Polanki. W ubiegłym roku brakowało tu 276 miejsc, zaś w tym roku – 352 miejsc. I znów przywołujemy prognozę demograficzną. W 2014 w tej szkole zabraknie 388 miejsc. Kolejne lata to następujące niedobory: 2015 – 401 miejsc, 2016 – 353, 2017 – 280, zaś 2018 – 208 miejsc. W związku z tym zarząd dzielnicy podjął decyzję o wynajęciu budynku przy Sprawnej 28 na potrzeby filii szkoły. Wynajmowany obiekt  położony jest w sąsiedztwie dotychczasowej placówki, jest wyposażony w sale lekcyjne, szatnie, zaplecze kuchenne, toalety i dysponuje placem zabaw. Roczny koszt wynajmu to 204 tys. zł. Pieniądze na ten cel znajdą się w budżecie. Tak jak w poprzednim przypadku, w pierwszym załączniku znalazła się uchwała powołująca filię szkoły, zaś w drugim akt założycielski z jednoczesnym ustaleniem obwodu szkolnego. Oto treść załącznika: (...) Określa się obwód Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie, ul. Leśnej Polanki 63/65

Granice obwodu przebiegają:

- od strony północnej: granicą dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z gminą Jabłonna na odcinku od Wisły do linii kolejowej Warszawa-Gdańsk.

- od strony wschodniej: wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Gdańsk do osi Józefa Mehoffera.

- od strony południowej: osią ul. Józefa Mehoffera do ul. Modlińskiej, osią ul. Modlińskiej na północ do wysokości numeru 238 strona parzysta i 257 strona nieparzysta, następnie wzdłuż ulicy projektowanej, równoległej do ul. Józefa Mehoffera do krańca ul. Osuchowskiej, prostopadle do ul. Osuchowskiej do ul. Leśnej Polanki i dalej prosto do ul. Gozdawitów, następnie wzdłuż brzegu lasu do ul. Strumykowej, następnie ul. Dzierzgońską do ul. Marcina z Wrocimowic i dalej ul. Marcina z Wrocimowic do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Aluzyjnej i dalej przedłużeniem ul. Aluzyjnej do Wisły.

- od strony zachodniej: wzdłuż Wisły na odcinku od przedłużenia ul. Aluzyjnej do granicy dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z gminą Jabłonna.

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:

ul. Aluzyjna, ul. Anilinowa, ul. Animuszu, ul. Boczańska, ul. Chlebowa, ul. Chlubna od nr 8 do nr 16 i od nr 1- do nr 49, ul. Ciechanowska, ul. Czajki, ul. Czeremchowa, ul. Czterolistnej Koniczynki, ul. Deseniowa, ul. Dębinki, ul. Dębowa, ul. Dionizosa, ul. Dzikiej Kaczki, ul. Natalii Gąsiorowskiej, ul. Gerberowa, ul. Gladioli, ul. Główna, ul. Gozdawitów, ul. Jana Husa, ul. Henryka Jędrzejowskiego, ul. Kaliny, ul. Kepa Tarchomińska, ul. Kibiców, ul. Kośby, ul. Kwietniowa, ul. Landwarowska, ul. Leśnej Polanki od nr 4 do końca ulicy nr  parzyste i od nr 17 do końca ulicy nr nieparzyste, ul. Lubczyka, ul. Łanowa, ul. Ławnicza, ul. Łączna, ul. Łąkowa, ul. Marmurowa, ul. Józefa Mehoffera od nr 69 do nr 117, ul. Mielnicka, ul. Mławska, ul. Modlińska od nr 240 nr parzyste i od nr 287 nr nieparzyste do końca ulicy, ul. Obrębowa, ul. Opłotki, ul. Osiedle, ul. Parcelacyjna, Pl. Światowida, ul. Platanowa, ul. Płaska, ul. Pochyła, ul. Poetów, ul. Połoniny, ul. Prząśniczek, ul. Przylesie, ul. Przyrzecze, ul. Pstra, ul. Ruciańska, ul. Skierdowska, ul. Sortowa, ul. Sprawna od nr 10 do końca ulicy, ul. Stasinek, ul. Strzybnicka, ul. Szafirków, ul. Szawelska, ul. Świerkowa, ul. Tłuchowska, ul. Mikołaja Trąby, ul. Ugorek, ul. Wąska, ul. Wieliszewska, ul. Wilczej Łąki, ul. Winorośli, ul. Zamknięta, ul. Zawiślańska, ul. Zbytki, ul. Zielonych Traw, ul. Jana Żiżki, ul. Żółta.                    

(egu)