Rada wielu

Odwołajmy Radę i Prezydent Warszawy!

Jako bezpartyjni samorządowcy, tworzący Warszawską Wspólnotę Samorządową, zwróciliśmy się do Hanny Gronkiewicz-Waltz z bezprecedensowym apelem. Po konsultacjach z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zażądaliśmy:

1. Wycofania się z podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej – zarówno tej, która weszła w życie w styczniu 2013 r., jak i tej, która planowana jest na 2014 r. Coraz gorsza jakość usług stołecznej komunikacji, cięcia poszczególnych linii i plany likwidacji nocnych kursów metra, a także polityka Zarządu Transportu Miejskiego, zmuszająca pasażerów do coraz większej liczby przesiadek, nie uprawnia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do podwyższania cen biletów.

2. Obniżenia opłat za gospodarowanie śmieciami. Po wprowadzonych przez radnych PO opłatach, warszawiacy za wywóz śmieci zapłacą kilkakrotnie więcej niż dotychczas. Nasze oburzenie budzi fakt, że w innych, często pobliskich miejscowościach koszty te będą o wiele niższe. Płacąc na administrację prawie miliard złotych rocznie, mieszkańcy mają prawo oczekiwać bardziej przemyślanych decyzji.

3. Wycofania się z ostatnich zaleceń i instrukcji Biura Edukacji. Prywatyzacja kuchni i stołówek szkolnych, próby zmniejszania liczby etatów pracowników administracyjnych czy redukcja dodatków do wynagrodzeń nauczycieli spowodują zmniejszenie bezpieczeństwa przedszkolaków i uczniów oraz pogorszenie jakości kształcenia młodego pokolenia.

Jeśli nasze postulaty nie zostaną spełnione do 16 maja, kiedy mija termin ogłoszenia porządku obrad kolejnej sesji Rady Warszawy, będziemy zmuszeni do złożenia wniosku o referendum celem odwołania zarówno Rady Miasta, jak i prezydent Miasta.

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorządowa
(Warszawska Wspólnota Samorządowa)