Modna energia odnawialna

Zapewne trudno dziś znaleźć Polaka, który nie wiedziałby, czym jest energia odnawialna. Wielu z nas, szczególnie tych mieszkających poza dużymi miastami, decyduje się na kolektory słoneczne czy też pompy ciepła. Energia odnawialna potrzebna jest jak powietrze w dużych miastach, największych emitentach gazów cieplarnianych do atmosfery. Stąd Dzień Energii Odnawialnej w Warszawie, który zagościł w Białołęce 9 maja.

Panel dyskusyjny, przygotowany z rozmachem przez władze dzielnicy, odbył się z inicjatywy Agnieszki Borowskiej, radnej klubu PO.

Na początek samorządowcy i eksperci dynamicznie rozwijającej się branży energii odnawialnej omawiali przygotowany przez warszawski ratusz plan działań w obrębie energetyki odnawialnej, którego celem jest ograniczenie przez Warszawę emisji gazów cieplarnianych, stworzenie z niej wyspy zielonej energii, ale przede wszystkim wskazanie jak ułatwić mieszkańcom zakładanie instalacji energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów pozyskiwania na nie środków finansowych.

W drugiej części panelu zaprezentowano mieszkańcom Białołęki rozliczne zalety systemów tzw. zielonej energii – pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych wraz z informacjami, jak pozyskać na nie środki.

Czy wiemy, że z odnawialnych źródeł energii korzysta już szkoła podstawowa 112 i żłobek 36? Czy wiemy, że będą z nich korzystać szkoły przy Głębockiej, Ordonówny i Ceramicznej? Białołęka powinna być szczególnie zainteresowana zielonymi technologiami z racji dynamicznie rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego i często nie nadążającego za nim rozwoju infrastruktury. Powszechnie znane są choćby problemy z dostępem do sieci ciepłowniczej. W tej sytuacji stawianie na energię odnawialną wydaje się być słusznym rozwiązaniem. Niebagatelne jest również znaczące obniżenie rachunków za energię w tych gospodarstwach domowych, które zdecydują się na systemy energii odnawialnej. Ogłaszamy więc w Białołęce modę na odnawialne źródła energii.

Przydatne informacje na ten temat czytelnicy znajdą tutaj:
www.citiesonpower.eu/pl/finansowanie-oze
www.nfosigw.gov.pl
www.wfosigw.pl
www.bosbank.pl

(egu)