Florian w zieleni

Przeniesienie Jarmarku Floriańskiego do Parku Praskiego to był strzał w dziesiątkę – powiedziała wiceburmistrz Pragi Północ Edyta Federowicz, witając uczestników i gości VIII edycji tej imprezy 12 maja. Ta opinia potwierdziła się w rozmowach z uczestnikami.

Przez 10 godzin, zarówno w muszli koncertowej, jak w alejkach Parku Praskiego, nie brakowało atrakcji. Program artystyczny otworzyła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod dyrekcją Mirosława Kowalczyka, która zaprezentowała różnorodny repertuar i nowe instrumenty – tacki z papierem ściernym. Był też konkurs z nagrodami dla osób, które rozpoznały, z jakich filmów pochodzą zagrane melodie. Utwory z cyklu „Polska biesiada” zachęciły do tańca panią Wiesławę; za jej przykładem poszły inne osoby.

Potem na scenie zagościł chór dzieci z klas I – III SP nr 50, wizjonerka Aida z dziećmi z Lublina, grupy taneczne z Zespołu szkół nr 45, Teatr Akt, Kapela Praska pod batutą Czesława Jakubika.

O godz. 16.20 rozpoczęła się ceremonia wręczania Florianów – statuetek dla osób i instytucji, zasłużonych dla Pragi. W tym roku zarząd  dzielnicy Praga Północ przyznał tylko 2 statuetki: dr Alicji Dąbrowskiej i Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Uzasadnienie wyboru zawierają przytoczone poniżej laudacje.    

Lekarz medycyny Alicja Dąbrowska od 32 lat pracuje na Pradze jako lekarz rodzinny, drugą kadencję pełni obowiązki poselskie. Jest rzeczniczką wielu inicjatyw, podejmowanych na rzecz społeczności Pragi. Wspierała rozbudowę szpitala Praskiego, angażowała się też w liczne akcje profilaktyki i edukacji prozdrowotnej kobiet.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 20 lat prowadzi na Pradze Północ 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym: przy ul. Wileńskiej, Kępnej i Łochowskiej oraz na placu Hallera. To najlepsze tego typu placówki w dzielnicy – azyl dla dziewięćdziesięciorga praskich dzieci. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysokim kwalifikacjom, zaangażowaniu i znajomości środowiska lokalnego, wychowawcy placówek TPD wspomagaja harmonijny rozwój swoich podopiecznych, kształtują ich osobowości oraz właściwe relacje z otoczeniem. Pracownicy placówek wspierają tez rodziców w procesie wychowawczym i pomagają im w przezwyciężaniu życiowych problemów.

Burmistrz Piotr Zalewski, w towarzystwie przewodniczącej Rady Dzielnicy Elżbiety Kowalskiej-Kobus i posła Marcina Kierwińskiego wręczył statuetki Floriana: dr Alicji Dąbrowskiej i Monice Jagodzińskiej – prezes Mazowieckiego Oddziału TPD.

Po części oficjalnej, na scenie zapanowała gorąca atmosfera. Antonio Claudio Daykola poprowadził pokaz tańca zumba, który zachęcił do pląsów liczną grupę przed estradą. Potem wystąpił kabaret CHYBA i Czessband. Finał należał do kobiet: Aidy i Ani Rusowicz.

W pobliżu muszli usytuowane były stoiska, w których można było sprawdzić swoją wiedzę o Warszawie i Pradze. Dwukrotnie 10-osobowe grupy uczestników konkursu Stołecznego Biura Turystyki zapraszano na scenę po odbiór nagród. W konkursie warszawskiej Izby Turystyki trzeba było odpowiedzieć m.in. na pytania o najsławniejsze praskie bazary, osobę z pomnika przed katedrą św. Floriana, patrona najstarszego Liceum i Gimnazjum na Pradze. Od Wiesława Piegata dowiedzieliśmy się, że większość uczestników konkursu to rodowici prażanie; połowę stanowili emeryci, połowę 30 – 40-latkowie; większość udzieliła prawidłowych odpowiedzi.

W alejkach Parku Praskiego można było nabyć specjały kuchni regionalnych, np. wędliny – rarytasy z Podlasia, miody z Puszczy Białowieskiej, góralskie sery i góralską wódkę oraz wyroby tradycyjnych rzemiosł artystycznych, biżuterię, ceramiczne talerzyki i filiżanki.

Prascy harcerze z 17, 206 i 353 WDHiZ zachęcali do ekomajsterki – tworzenia form artystycznych z różnych elementów, np. kartonu i plastiku. Częstowali własnoręcznie zrobionymi ciastami i ciasteczkami, by zebrać środki na obóz letni.
Do namiotu, przy którym ratownicy ze Szpitala Praskiego prowadzili pokazy pierwszej pomocy, przychodziło dużo matek z dziećmi i sporo emerytów.

Dla dzieci przygotowano dmuchane miasteczko, urządzenie do skoków, karuzelę oraz stoisko, gdzie malowano buzie.
Patronat honorowy nad VIII Jarmarkiem Floriańskim objęli: arcybiskup Henryk Hoser, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Organizatorami byli: Urząd dzielnicy Praga Północ, Dom Kultury „Praga”, Centrum Handlowe Wileńska, Stołeczne Biuro Turystyki, Warszawska Izba Turystyki.

K.