Prawnik radzi

Odpowiedzialność rodziców za szkodę

Mieszkamy na terenie dość dużej wspólnoty mieszkaniowej. Ostatnio pojawia się coraz więcej szkód, które prawdopodobnie są „dziełem” dzieci i młodzieży. Czy jeżeli nasz 11-letni syn wybije np. szybę podczas gry w piłkę, to będzie musiał za to zapłacić?

   Anna Z.

Zasadą jest, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci (do ukończenia 13 r.ż.) ponoszą ich rodzice. Wynika to z brzemienia ustawy, która stanowi, iż ten kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, odpowiada za szkodę przez nią wyrządzoną. Jeżeli więc  Państwa syn podczas gry w piłkę wybiłby szybę w czyimś oknie, to Państwo będziecie obowiązani do naprawienia szkody. Wspólnota mieszkaniowa, jeżeli jest ubezpieczona, w pierwszej kolejności powinna zawiadomić swojego ubezpieczyciela, który w ramach przyjętej na siebie odpowiedzialności może wypłacić odszkodowanie. Państwo z kolei  będziecie zobowiązani do rozliczenia się z ubezpieczycielem wspólnoty. Jeżeli wspólnota nie była ubezpieczona, to ewentualne roszczenie zostanie skierowane przez wspólnotę bezpośrednio do Państwa. Należy mieć na uwadze, że rodzice (lub opiekunowie) mogą się uwolnić od odpowiedzialności, gdy szkoda powstała mimo starannego nadzoru rodziców. Nie można nie wspomnieć, o tym, że rodzice (opiekunowie) unikną odpowiedzialności, gdy dziecko wyrządza szkodę działając w obronie koniecznej, stanie wyższej konieczności, czy innych sytuacjach, wykluczających uznanie jego zachowania za bezprawne.


Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus