XLIV sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Statut Warszawy i budżet

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmian w Statucie m.st. Warszawy. Zmiany dotyczą rozdziału Dzielnice miasta i sprowadzają się do propozycji pozostawienia w kompetencjach dzielnic żłobków, geodezji i kartografii, ewidencji ludności i dowodów osobistych, praw jazdy i rejestracji pojazdów.

Drugą głosowaną uchwałą była propozycja zwiększenia środków dla dzielnicy, w budżecie na ten rok. Proponuje się zwiększenie o 5,8 mln zł środków na budowę szkoły podstawowej przy Ceramicznej i o blisko 1,2 mln zł na budowę szkoły podstawowej przy ulicy Hanki Ordonówny. Dla przeciwwagi zaoszczędzono 98 tys. zł na budowie ulicy Brzeziny, ale środki te radni proponują przeznaczyć na stworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (wraz z dojazdem do obiektu) w rejonie ulicy Magicznej.

(egu)