XLI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Majowa sesja

Porządek obrad 41. sesji rady dzielnicy Praga Północ zwołanej z inicjatywy zarządu Dzielnicy obejmował tym razem trzy merytoryczne punkty. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XLVIII/1302/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok z późniejszymi zmianami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do mikroprogramu rewitalizacji dzielnicy Praga Północ i sprawozdanie z działalności OPS za 2012 rok. Już na sesji poszerzono prządek obrad o uchwałę w sprawie aktualnej sytuacji finansowej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i opinię w sprawie zmian w statucie m.st. Warszawy.

Korekty budżetu miały charakter kosmetyczny. Największą był wniesiony autopoprawką zamiar doposażenia, WOM czyli Wydziału Obsługi Mieszkańców w nowy sprzęt o wartości 70 000 złotych. Ten punkt oraz dwa kolejne (mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Praga Północ i sprawozdanie z działalności OPS za 2012 rok) przechodziły jednogłośnie bez dyskusji. Nie wywołał też debaty projekt uchwały sprawie aktualnej sytuacji finansowej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rada jednogłośnie przyjęła ocenę Komisji Budżetu, którą prezentował jej przewodniczący Ireneusz Tondera; jej konkluzja to „stwierdza się, że niedobór środków finansowych w załączniku budżetowym dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, wynosi, co najmniej 29 922 347 zł.” Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy zobowiązała zarząd Dzielnicy do wystąpienia do Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w celu zaspokojenia potrzeb finansowych dzielnicy.

Wszystko to wydarzyło się w 30 minut. Kolejne półtorej godziny radni spędzili na opiniowaniu zmian w statucie m.st. Warszawy. Merytorycznie do dyskusji przygotował się PiS prezentując 25 poprawek do omawianego dokumentu. Projekt zmian statutu z racji krótkiego czasu który miała rada na jego zaopiniowanie, nie doczekał się nawet opinii merytorycznej komisji rady. Radni PiS przyznali ze szczerością, że wszystkie uwagi przygotowała im centrala i prezentują je na sesjach wszystkich rad dzielnic. Mają one charakter polityczny i mało wspólnego z logiką i aktami prawnymi RP. Są to pobożne życzenia opozycji wobec układu rządzącego - tak ocenił je radny Tondera sygnalizując jednocześnie, iż klub SLD nie poprze poprawek PiS i nie będzie głosował także za pozytywną opinią wobec zmian proponowanych przez Platformę, bowiem w ich ocenie ingerują one w rozwiązania ustawowe. Głosowanie odbyło się pod nieobecność radnych Praskiej Wspólnoty Samorządowej, którzy zapewne udali się na wcześniejszą majówkę. W rezultacie głosowań przepadły poprawki PiS, a uchwała w sprawie zmian w statucie m.st. Warszawy wnoszona przez PO nie uzyskała większości. Był to tym samym koniec majowej sesji.

DCH