XLVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany w statucie miasta

7 maja radni opiniowali zmiany w statucie m.st. Warszawy. Po przeanalizowaniu projektu uchwały Rady Warszawy zaopiniowali zmiany pozytywnie, pod warunkiem uwzględnienia 18 uwag, zawartych w uchwale Rady Dzielnicy Targówek. O ich przedstawienie poprosiliśmy przewodniczącego Rady Zbigniewa Poczesnego.

„Pierwsza część uchwały Rady Warszawy dotyczy form uhonorowania zasłużonych dla Warszawy osób fizycznych i prawnych, druga część – poprawek do statutu miasta, w których po kilku latach dokładnego czytania i interpretowania wykryto m.in. nieścisłości i niepoprawne sformułowania. Wprowadzone zmiany dotyczą czterech kategorii: dostosowania brzmienia statutu do obecnie obowiązujących przepisów prawa; zmiany koncepcji podziału zadań między organy na szczeblu ogólnomiejskim i dzielnicowym; usprawnienia pracy organów m.st. Warszawy oraz zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjnym i porządkowym. Jako Rada Dzielnicy przeanalizowaliśmy zaproponowane zmiany. Jako organowi niższego szczebla trudno nam było negować zmiany, przedstawione przez Radę Miasta. Dodaliśmy swoje uwagi. Miasto powinno je zaakceptować lub odrzucić. Jeśli zostaną zaakceptowane, później będą miały odzwierciedlenie w statutach dzielnic.

Wprowadziliśmy kilka drobnych poprawek (5). Pozostałe 13 naszych uwag to zmiany (z 23 zgłoszonych kilka godzin przed sesją), zaproponowane przez radnych obecnej koalicji, w imieniu których występowała Agnieszka Kaczmarska (PiS). Niektóre przyjęto bardzo niewielką ilością głosów. Większość zmian, zaproponowanych przez radnych klubu PiS dotyczy działalności, związanej z pełnieniem funkcji przez Panią Prezydent, które mogą jej utrudnić pracę: konieczność przedstawiania sprawozdań, wnoszenia pewnych spraw na posiedzenia Rady Miasta. Jak do tego odniesie się Rada m.st. Warszawy, trudno powiedzieć. Powinniśmy być dobrej myśli. Naszą uchwałę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi wnoszą też pozostałe dzielnice. Arbitrem będzie Rada m.st. Warszawy.”

K.