Festiwal nadziei

To będzie z pewnością wspaniały czas dla Białołęki. Realna Akcja rozpocznie się 1 lipca i potrwa sześć dni, a zakończy się wielkim, rodzinnym piknikiem. Do dzielnicy zjadą wolontariusze z wielu krajów i rozpoczną wielkie sprzątanie i wielkie odnawianie. Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Realna Nadzieja.

W czasie trwania Realnej Akcji, inaczej festiwalu praktycznych działań na rzecz lokalnej społeczności, w Białołęce będą się odbywały remonty pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, odnawianie sprzętów w parkach i na placach zabaw, a także cykl wykładów ewangelizacyjnych pod hasłem „Podziel się Nadzieją”, spotkania integracyjne i zajęcia dla najmłodszych, a wszystko to wykonają wolontariusze. Specjalne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez Fundację Realna Nadzieja z władzami dzielnicy i przedstawicielami samorządu.

W minionych latach Realna Akcja gościła już m.in. w Pile, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Sandomierzu i wszędzie otworzyła lokalne społeczności na wspólne dobro, jakim jest mała ojczyzna.

Z pewnością warto przybliżyć nieco czytelnikom działania fundacji. Fundacja Realna Nadzieja z siedzibą w Warszawie, wciela w życie idee ekumenizmu, bowiem skupia w swych szeregach przedstawicieli różnych wyznań i środowisk chrześcijańskich. Wszystkie działania oparte są na pracy wolontariuszy, zarówno z naszego kraju, jak i z zagranicy. Inicjatywa jest stosunkowo nowa, narodziła się w 2006, zaś fundacja funkcjonuje od 2008. Podstawowe cele to zachęcanie chrześcijan do współpracy, do pracy dla wspólnego dobra, do modlitwy, do promocji chrześcijańskiego modelu życia. Doskonałą metodą realizacji tych celów jest pobudzanie przez wolontariuszy inicjatyw społecznych, demonstrujących w praktyczny sposób, jak Bóg może zmienić otaczającą nas rzeczywistość.

Fundacja realizuje wiele projektów. Prowadzi internetowy portal społecznościowy RealnaNadzieja.pl i kampanię „Bądź człowiekiem Nadziei”, zachęcającą chrześcijan do dzielenia się doświadczeniami wiary. Wydaje własne materiały ewangelizacyjne m.in. Magazyn Realna Nadzieja. Rokrocznie organizowana jest wspomniana już Realna Akcja – za każdym razem w innym miejscu i Festiwal Pozytywka. Bank Inicjatyw Lokalnych to forum łączenia inicjatyw lokalnych wspólnot z dostępnymi środkami i potencjalnymi partnerami w kraju i za granicą, zaś RealHope. EU jest inicjatywą skierowaną do Polaków emigrujących do krajów Unii Europejskiej.

(egu)