XLV sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Zmiany w budżecie

Poza tradycyjnym głosowaniem nad protokołami z poprzednich sesji, radni przegłosowali uchwałę dotyczącą zmian w budżecie dzielnicy na ten rok.

Zmniejszenia środków na określone inwestycje zrównoważyły zwiększenia środków na inne. W rankingu zwiększeń najwyższe miejsce zajmuje budowa szkoły podstawowej przy Głębockiej wraz z dojazdem, na budowę której należy zwiększyć środki o 6,7 mln zł. Następny w rankingu, pierwszy etap budowy ulicy Daniszewskiej, wymaga zwiększenia środków o 600 tys. zł. Na pierwszy etap budowy Mańkowskiej, na odcinku od Ostródzkiej do Ruskowego Brodu potrzeba więcej o 585 tys. zł.  Środki na modernizację boiska przy szkole podstawowej na Porajów muszą być zwiększone o 285 tys. zł, zaś środki na modernizację ulicy Ruskowy Bród o 206 tys. zł. Pozostałe zwiększenia opiewają na drobniejsze kwoty. Zakupy dla Białołęckiego Ośrodka Sportu pochłoną 139 tys. zł.

Liderami wśród zmniejszeń środków są budowy szkół podstawowych: przy Ceramicznej – mniej o 4,6 mln zł i przy Hanki Ordonówny – mniej o 1,8 mln zł.

(egu)