Samopomoc i integracja

Wielu prażanom adres „Jagiellońska 54” kojarzy się z Galerią Antyków. Od lutego br. funkcjonuje tu, uroczyście otwarty 15 maja, Środowiskowy Dom samopomocy – Filia nr 1 placówki działającej przy ul. Grochowskiej 259A, prowadzonej przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi. Towarzystwo powstało w 1889 roku, by nieść pomoc lekarską ludziom ubogim, cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Pod naciskiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zostało rozwiązane w 1947 roku. Wznowiło działalność w 1991 roku. Obecnie prowadzi w Warszawie 4 placówki pobytu dziennego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Oprócz wymienionych na wstępie, przy ul. Grochowskiej 259A działa Ośrodek Wsparcia Społecznego, a przy Jagiellońskiej 54 – Klub Integracyjny.

Starania o lokal przy jagiellońskiej 54 (wejście od placu Hallera) trwały od marca 2012 roku. Wybrano go ze względu na dobrą lokalizację oraz dogodne połączenia komunikacyjne. Pomieszczenia zostały wyremontowane i urządzone tak, by uczestnicy czuli się tu jak w domu.

„Cieszymy się, że jest ta placówka i że udało się zimą przeprowadzić remont” – mówi Małgorzata Ajdysińska, dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia. Udało się dobrać profesjonalny zespół pracowników. Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa PLiOnPiNCh Małgorzata Figurska podkreśla, że jest stabilizacja finansowa, choć na bardzo niskim poziomie.

Na początku trudno było namówić prażan do korzystania z tej oferty. Teraz zgłaszają się członkowie rodzin, mających osobę chorą psychicznie. Jest 23 uczestników oraz osoby, oczekujące na miejsce w tym gronie.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia dla osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin, m.in.: indywidualna terapia wspierająca, poradnictwo psychologiczne i socjalno-prawne, zajęcia kulinarne, higieniczne, muzykoterapia, wspólne oglądanie filmów, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia. Osoby z chorobą psychiczną najtrudniej jest przekonać, by wykonały pierwszy krok – wyszły z domu. Potem rozpoczyna się długi proces, by każdy umiał sobie radzić, by wyszedł z izolacji, lepiej funkcjonował w środowisku, by nie trafił do szpitala psychiatrycznego.

Jakie efekty przyniosły dotychczasowe działania? Uczestnicy sami dbają o czystość i porządek w pomieszczeniach Domu. Pielęgnują tuje, ustawione przy wejściu. Pod okiem terapeuty gotują obiad (pierwsze lub drugie danie). W sali na parterze można oglądać prace malarskie i rysunki uczestników, m.in. cykl rysunków i kolaży, nawiązujących do piosenek Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy obchodzą tu imieniny, jubileusze, przynoszą na nie ciasta. Odbywają się spotkania świąteczne. Był wieczór autorski, na którym swe opowiadania zaprezentował pan Józef, mieszkaniec Pragi Północ. On również namalował portret Edyty Jungowskiej i wręczył go aktorce podczas jej występu. Grupa uczestników pojechała na wycieczkę do Powsina i do Gdańska. Trwają przygotowania do Dnia Sąsiedzkiego.

Placówka współpracuje z Zespołem Leczenia Środowiskowego i Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Jagiellońskiej. Dobra współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Północ zapewniają: dyrektor Wojciech Gajewski, Małgorzata Niesłuchowska i Grażyna Auguścik.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, Klub Integracyjny w godz. 16-20. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie; nie przyjmuje się alkoholików i narkomanów. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, nr 22 870 67 22.

K.