Obiektywny POradnik

Śmieci już posprzątane

Tytuł dzisiejszego felietonu to nie podsumowanie szlachetnej akcji „Sprzątanie Świata”, ani nie jest to relacja z wiosennych porządków na działce. Można śmiało powiedzieć, że to jasny komunikat i przekaz płynący z Ratusza do Warszawiaków w sprawie wprowadzonego od 1 lipca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawdą jest, że zarówno opóźnienie w przygotowaniach, jak i zbyt wysokie stawki za wywóz były przyczyną słusznych protestów i niezadowolenia mieszkańców. Sprawy rzeczywiście zaszły za daleko i sytuacja zaczynała wymykać się spod kontroli. Dlatego do działania wkroczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odwołała ze stanowiska wiceprezydenta odpowiedzialnego za wdrożenie reformy systemu gospodarki odpadami i osobiście przejęła nadzór nad tym procesem stając na czele zespołu, koordynującego wprowadzenie nowego systemu.

Pani Prezydent zaczęła od spotkania z firmami oczyszczania miasta, weryfikacji i obniżenia stawek oraz od napisania listu do mieszkańców Warszawy, w którym przeprasza za trudności i zapewnia, że stolica jest w pełni przygotowana do odbioru śmieci na nowych, choć jeszcze niedocelowych zasadach. Dalej w liście Pani Prezydent oświadczyła, że priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom w pełni bezpiecznej organizacji wywozu odpadów według niskich stawek oraz wyjaśniła, że zmiana istniejącego systemu została podyktowana wymogami Unii Europejskiej i Polska została zobowiązana do przetwarzania odpadów w dużo większym zakresie niż dotychczas. I tak, we współpracy z radnymi Warszawy wprowadzone zostało rozwiązanie przejściowe, które daje pewność, że od 1 lipca śmieci będą odbierane bez zmian. W wyniku zawartych porozumień te same firmy będą odbierać śmieci, a płatności dokona Urząd m.st. Warszawy, otrzymawszy wcześniej od mieszkańców wpłaty na indywidualne numery kont. Umowy obecne, a także te już wypowiedziane będą kontynuowane. System zastępczy zwany także pomostowym będzie obowiązywał najpóźniej do 31 stycznia 2014 r. Stosowne deklaracje (ci, którzy już wcześniej złożyli, muszą to zrobić raz jeszcze) należy składać w urzędach dzielnic do 19 lipca. W imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych składają je zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych i lokali użytkowych sami składają deklaracje.

Prowadzona obecnie kampania informacyjna jest akcją z prawdziwego zdarzenia. Pojawiły się czytelne ulotki i plakaty, urzędnicy wstali od biurek i ruszyli w teren, do szkół, przedszkoli, na ulice. Powstała dedykowana strona internetowa www.czysta.um.warszawa.pl oraz bezpłatna infolinia 800 70 70 47. A co ciekawe i motywujące dla urzędników, Pani Prezydent osobiście, w asyście lokalnego burmistrza i radnych będzie odwiedzać mieszkańców, wręczać ulotki i informować o nowych niższych stawkach (np. 30 zł za 1 osobę w domku, a nie 89 zł jak poprzednio) i zasadach. Ponadto, w celu lepszej dostępności urzędy dzielnic wydłużyły godziny przyjmowania deklaracji. Np. urząd białołęcki zapewnia stanowiska w godzinach od 8 do 20. Tworzone są również punkty zamiejscowe wydziałów obsługi mieszkańców w szkołach i specjalne sobotnie dyżury. Nic dziwnego, że wobec takiego obrotu spraw, mieszkańcy licznie ruszyli do okienek z deklaracjami. Mimo dużego zainteresowania, obsługa przebiega w miarę płynnie.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Hanny Gronkiewicz-Waltz jedno jest pewne. Warszawie nie grozi Neapol i atak szczurów, jak wieszczyła opozycja i zbierający podpisy pod wnioskiem o referendum wynajęci wolontariusze. Wręcz przeciwnie, obecny system pomostowy, a następnie docelowy już system gospodarki odpadami pozwolą na osiągnięcie tak wymagających celów, jak ograniczenie poziomu składowania odpadów oraz wdrożenie efektywnego odzysku i recyklingu. „Dbając o środowisko, dbamy o nasze miasto”. Takimi słowy kończy swój list do mieszkańców Pani Prezydent. Trudno się z tym nie zgodzić i także trudno uczestniczyć w ewentualnym referendum, które nie przyniesie nic dobrego, a jeszcze trudniej wyobrazić sobie, że jego koszt uszczupli budżet miasta o 8 milionów złotych. Szkoda, że takiej informacji brakuje w punktach zbiórki podpisów. A to wszystko na rok przed końcem kadencji…

Paweł Tyburc (PO)
przewodniczący Rady Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl