Prawnik radzi

Dłużnik alimentacyjny na liście dłużników

Od jakiegoś czasu mam problem z opłacaniem alimentów na mojego syna. Komornik nie ma w zasadzie z czego ich ściągnąć, więc najprawdopodobniej alimenty będzie wypłacał fundusz alimentacyjny. Trochę się martwię, bo słyszałem, że mogą mnie wpisać na listę dłużników. Kto może to zrobić i kiedy? Jak wyglądają procedury?

 Robert P.


W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentacji (w tym wypadku Pana syn) może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym mieszka, wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, czyli Pana. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy Panu, czyli dłużnikowi, przeprowadzi wywiad alimentacyjny w celu ustalenia Pana sytuacji rodzinnej, dochodowej i stanu Pana zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie syna. Odebrane zostanie od Pana oświadczenie majątkowe, a także zostanie Pan poinformowany o przekazaniu do biura informacji gospodarczej odpowiednich danych o Pana zobowiązaniu lub zobowiązaniach jako dłużnika alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dopisywać informację o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych może wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Podmioty te nie muszą wykonywać owej czynności osobiście. Zgodnie z ustawą mogą one w zakresie realizacji obowiązku związanego z przekazywaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach alimentacyjnych, upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007 Nr 192 poz. 1378).                      
 

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik