XLVII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Nowe - stare ulice

W związku z rezygnacją Wojciecha Tumasza z prac w komisji mieszkaniowej, podjęto uchwałę uzupełniającą skład komisji. Będą w niej pracować: Joanna Lewandowska, Ilona Łącka, Dariusz Ostrowski, Krzysztof Pelc, Paweł Zajc.

Radni głosowali nad uchwałami w sprawie nadania nazw dwóm ulicom i jednemu skrzyżowaniu. Skrzyżowanie ulic Mehoffera i Ordonówny będzie nosić nazwę Rondo płk Łukasza Cieplińskiego. Wcześniej Zespół Nazewnictwa zdecydował włączyć to nazwisko do banku nazw. Kim jest przyszły patron ulicy? Urodzony 26 listopada 1913 w Kwilczu. Pseudonimy: „Pług”, „Antek”, „Bogdan”, „Ostrowski”, „Zygmunt”. Oficer zawodowy Wojska Polskiego - podpułkownik. W czasie kampanii wrześniowej dowódca kompanii przeciwpancernej. Podczas odwrotu spod Bzury, pod Witkowicami zniszczył osobiście 6 niemieckich czołgów, za co został odznaczony przez gen. Tadeusza Kutrzebę orderem Virtuti Militari V klasy. Od początku okupacji w konspiracji. W latach 1941-45 inspektor Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Rzeszów. W 1945 roku szef sztabu Okręgu Krakowskiego organizacji „Nie” (od nazwy „Niepodległość”) i Delegatury Sił Zbrojnych, następnie prezes Okręgu Krakowskiego i obszaru południowego WiN. Od stycznia 1947 roku prezes IV Zarządu Głównego WiN. Aresztowany 28 listopada 1947 roku w Zabrzu, przewieziony do Warszawy, został poddany ciężkiemu śledztwu z torturami, pod nadzorem funkcjonariuszy sowieckich. Skazany 14 października 1950 roku na karę śmierci. Został zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim, wieczorem 1 marca 1951, wraz z 6 najbliższymi współpracownikami. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Łukasz Ciepliński do końca zachował nieugiętą postawę.

Nadanie kolejnej nazwy ulicy - Strumykowa - jest czystą formalnością, bowiem zwyczajowo nosi ona od dawna tę nazwę. W tym przypadku wnioskuje o opinię białołęckich radnych w tej kwestii Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.
W kolejnej uchwale radni negatywnie zaopiniowali nazwę Porośle dla północnego, leśnego odcinka dotychczasowej ulicy Strumykowej, zaproponowaną przez Biuro Geodezji. Wnioskują o nazwę Dróżka, która jest spójna z nazewnictwem okolicznych ulic.

Tradycyjnie, również w trakcie tej sesji radni wystąpili o zwiększenie środków budżetowych na ten rok. Zwiększenie dotyczy finansowania dwóch programów oświatowych, które są równocześnie inicjatywami wspólnotowymi: „Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej” i „Szkoła jest super”.

(egu)