LI sesja Rady dzielnicy Targówek

Emocje po wakacjach

Przed zaplanowanymi na sesję 27 sierpnia projektami trzech uchwał, Rada Dzielnicy Targówek zajęła się budową drogi pożarowej i miejsc postojowych przy ul. Św. Hieronima. W obradach wzięła udział duża grupa mieszkańców, zainteresowanych tą sprawą. Barbara Estkowska – zastępca prezesa zarządu SM Bródno ds. technicznych uzasadniała potrzebę tej inwestycji m.in. niedoborem miejsc parkingowych, poprawą bezpieczeństwa osiedla oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia SM Bródno z 2011 roku. Wypowiadający się mieszkańcy, m.in. z Suwalskiej 5, byli przeciwni.

Miłosz Stanisławski przypomniał, że rada dzielnicy nie może ingerować, bo w tej sprawie decyduje prawo spółdzielcze. „Jako rada i zarząd nie rozwiążemy tego” powiedział Maciej Jankowski, apelując o podjęcie rozmów w gronie spółdzielców, bo to jedyna droga do wyjścia z impasu. Również przewodniczący Zbigniew Poczesny zachęcał, by przedstawiciel grupy obecnej na sesji spotkał się z prezesem Szczurowskim na terenie spółdzielni. po dwugodzinnej debacie zamknął dyskusję.

Następne pół godziny zajęło radnym podjęcie trzech uchwał, wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez komisje merytoryczne.

Jednomyślnie, 17 głosami przyjęto uchwałę w sprawie załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013. Wśród zmian są m.in.: zwiększenie dochodów o 2 026 347 zł (1 500 000 z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych); przeniesienie z innych zadań kwoty 582 000 zł na rozpoczęcie budowy ul. Lewinowskiej odcinek ul. Tużycka - ul. Wschodnia; przeniesienie środków 1 500 000 na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima.

Tematem kolejnej uchwały było nadanie skwerowi u zbiegu ul. L. Kondratowicza i Kanału Bródnowskiego imienia Grzegorza Ciechowskiego – muzyka rockowego, kompozytora, lidera zespołu „Republika”, w ostatnich latach życia mieszkańca Targówka. Inicjatywę 15 osób poparło 493 warszawiaków. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Targówek, pozytywnie opiniującej projekt uchwały Rady Warszawy o nadaniu nazwy „skwer Grzegorza Ciechowskiego” pozytywnie oceniła komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska. Na sesji poparli go: Maciej Jankiewicz, Jędrzej Kunowski, Krzysztof Miszewski i Bartosz Szajkowski; do głosowania „przeciw” namawiał Miłosz Stanisławski. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 4 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Nie wzbudziło dyskusji pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania imienia Piotra Wysockiego – Technikum nr 11 przy ul. Odrowąża 75, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego. Uchwałę podjęto jednomyślnie, 20 głosami.

K.