XLVI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

46/46

Niecałe czterdzieści sześć minut trwała XLVI, a zarazem pierwsza po wakacjach, sesja Rady Dzielnicy Praga Północ.

Jej porządek, który przewidywał między innym rozpatrywanie skarg na zarząd dzielnicy, w normalnych warunkach wywoływałby zapewne długie debaty. Tym razem rada zgodnie odrzucała wnioski przeciw zarządowi. Nie wiadomo, czym było to powodowane - bardziej nieobecnością osób skargi wnoszących, ich oczywistą niezasadnością, czy nieobecnością dwóch liderów opozycji Ryszarda Kędzierskiego z PiS i Jacka Wachowicza z PWS. Pierwotny porządek rada zgodnie uzupełniła o wniosek w sprawie kolejnych zmian w załączniku dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy i o stanowisko w sprawie zwolnienia praskich dzieci z opłat w ramach akcji lato i zima w mieście. Praktycznie wszystkie uchwały i stanowiska przechodziły jednogłośnie. Jedynie w części spraw budżetowych radni PiS się zawahali i wstrzymali od głosu. W rezultacie rekomendowanych przez przewodniczącego komisji budżetu Ireneusza Tonderę korekt budżet Pragi zwiększy się o ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, z czego gros tych środków zostanie przeznaczone na modernizację ulic Brzeskiej, Bródnowskiej i Kowieńskiej. Prace realizowane będą w formie weekendowych frezowań nawierzchni, jak to ostatnio zrobiono na ulicy Markowskiej. 300 tysięcy z całej puli zostanie przeznaczone na remont długo już stojącego pusto lokalu przy Jagiellońskiej 54 (poprzednio bank PKO SA), gdzie miasto chce uruchomić Warszawskie Centrum Wielokulturowe. Na zakończenie rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała także przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali użytkowych przy ulicach Jagiellońskiej 50 i Okrzei 7. To wyczerpało porządek obrad.

DCH