BAZA dla praskich dzieci i młodzieży

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Założeniem była integracja działań i wykorzystanie ich różnych typów (edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne).

Mają one stanowić dopełnienie wsparcia kierowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas w dzielnicy nie realizowane, lub realizowane na niewielką skalę. Sięgnięto także po metody całkiem innowacyjne. Projekt ten po raz pierwszy zakłada daleko idącą współpracę organizacji oraz instytucji działających na Pradze Północ, które wspólnie stworzą BAZĘ do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Projekt stwarza także niepowtarzalną okazję do spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych i gromadzenia wiedzy oraz doświadczeń, stanowiących fundament dla rozwoju całego środowiska. Mogą one pozytywnie wpłynąć na nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum, w którego skład wchodzą: Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie “Mierz Wysoko”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

We wrześniu w czterech szkołach, które zdecydowały się na stałą współpracę w projekcie BAZA (Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9, Gimnazjum nr 32 oraz SP 354 przy ul. Otwockiej 3 oraz SP 73 przy ul. Białostockiej 10/18) odbyły się już pierwsze warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przewidziano też warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz możliwość wzięcia udziału tak w korepetycjach specjalistycznych, prowadzonych przez nauczycieli, jak i terapii logopedycznej i pedagogicznej. Takie działania pozwalają nadrobić zaległości w szkole. Dla gimnazjalistów otwarto aż trzy nowe kluby młodzieżowe (na ul. Ząbkowskiej, Łochowskiej i Pl. Hallera), w których prowadzone są warsztaty teatralne. Realizowane będą także miniprojekty, których temat uczestnicy wybierają samodzielnie i przedstawiają w dowolnej formie (film, sztuka, prace plastyczne). Uczestnicy projektu mogą także bezpłatnie korzystać z zajęć Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Praga Północ.

Nadal prowadzona jest rekrutacja do powyższych działań. Szczegóły na plakatach projektu oraz w internecie: www.qzmianom.org, www.praskieforum.org.pl/projekt-baza oraz na www.facebook.pl/BazaAkcji.