Nowa przychodnia Szpitala Praskiego

Pierwszych pacjentów przyjęła wyremontowana z budżetu m.st. Warszawy przychodnia Szpitala Praskiego. Historyczny budynek po dawnej kotłowni ma nową elewację, estetyczne jasnoszare korytarze, wysokospecjalistyczny sprzęt w wygodnych gabinetach i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja Szpitala Praskiego trwa od kilku lat. Powstało już tam nowe skrzydło z SOR-em i wieloma oddziałami. teraz pacjenci otrzymują przychodnię, niedługo gruntownemu remontowi zostanie poddany stary budynek A. W sumie na modernizację tego szpitala miasto przeznaczyło już ponad 103 mln zł.

Przychodnia zlokalizowana do tej pory w starym budynku A przyjmowała rocznie blisko 50 tysięcy pacjentów. Teraz będą oni diagnozowani w wygodnym, nowym budynku, w którym znajdują się takie specjalistyczne poradnie jak: nefrologiczna, urazowo-ortopedyczna, urologiczna, ginekologiczno-położnicza, proktologiczna, leczenia bólu, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz pracownie: RTG, gipsownie, gabinety zabiegowe i diagnostyczne.

Do przychodni zakupiono także pierwsze wyposażenie za kwotę ok. 1,2 mln zł. Są to: aparat do ultrasonografii, aparat do USG, sprzęt do pracowni gipsowej, zestawy narzędzi, stół do opasek gipsowych, zestaw do cystoskopii, uroflometr, ssak elektryczny, diatermię chirurgiczną, defibrylator oraz meble i zestawy komputerowe.

Modernizacja objęła 515,66 m2 budynku; wykonano nowy strop dzięki czemu uzyskano ok. 192 m2 dodatkowej powierzchni na potrzeby zaplecza technicznego i administracyjnego; zmodernizowano elewację budynku oraz wykonano prace budowlane zewnętrzne: pochylnie i podesty przy wejściu do przychodni, wjazd i dziedziniec, chodniki. Dotacja miasta na ten remont wyniosła 4,4 mln zł.

W Szpitalu Praskim modernizacją zostanie objęty jeszcze stary budynek A, którego remont prowadzony etapami przewidziany jest do 2016 roku. miasto przeznaczyło na ten cel blisko 43 mln zł.