XLVIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Zmiana w budżecie

Rzadko się zdarza, by na sesji głosowano nad jedną tylko uchwałą. Tak było tym razem. Uchwała dotyczyła zmiany w tegorocznym budżecie.

Radni wnioskowali o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie środków na jego realizację. Zadanie inwestycyjne to kompleksowa modernizacja boiska piłkarskiego w Białołęckim Ośrodku Sportu, zaś środki jakie są potrzebne na ten cel, to 265 tys. zł. Co zostanie wykonane w ramach modernizacji? Sporo – drenaż, wymiana podbudowy i nawierzchni boiska, jego powiększenie, montaż piłkochwytów, wyposażenie boiska w mobilne bramki, a także przebudowa bieżni wraz z wymianą jej nawierzchni. W planach jest również przebudowa trybun, która będzie polegać na modyfikacji siedzisk i zadaszenia. Strefa gry będzie odgrodzona od reszty obiektu, a cały teren będzie ogrodzony i wyposażony w bramy i furtki. Dzięki tym zmianom boisko będzie mogło otrzymać certyfikat właściwy dla boisk piłkarskich.              

egu