Chłodnym okiem

Bezpieczeństwo

17 września w Szkole Podstawowej 258 przy ulicy Brechta 8 odbyło się kolejne cykliczne spotkanie poświęcone sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tym razem dotyczyło ono obszaru Pragi położonego na północ od linii ulicy 11 Listopada. Spotkanie organizowane było przez zarząd i radę dzielnicy przy współudziale delegatury biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI i VI oddział terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Tak wynikało z rozesłanych zaproszeń. Służby stawiły się umundurowane. Dowodził cywil - burmistrz Jarosław Sarna.

Sala gimnastyczna SP 258 widywała więcej gości. Zebrani mieszkańcy zwrócili na wstępie organizatorom uwagę, że informowanie o spotkaniu wrześniowym w początkach sierpnia jest błędem taktycznym. Zarzucono, iż nie przekazano informacji o spotkaniu portalom społecznościowym jak np. „twoja-praga”. Brak było informacji na stronach internetowych urzędu dzielnicy, straży miejskiej i policji. Nie chodzi bowiem o to, by spotkanie odfajkować, ale by niosło wymierne korzyści dla mieszkańców, ale także dla służb. Chodzi o to, by na bieżąco skonfrontować własne bolączki z bolączkami sąsiadów. Pokazać punkty zapalne, spróbować znaleźć sposoby zaradzenia. Spotkanie wrześniowe zdominowane zostało przez przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i problemy komunikacyjne. Ku mojemu zdziwieniu mieszkańców bardzo zafrapowała gorliwość straży miejskiej w porządkowaniu utrudnień komunikacyjnych wokół warszawskiego ogrodu zoologicznego. Wskazywano na rosnące problemy komunikacyjne wewnątrz zrewitalizowanych podwórek na obszarze Pragi II, szczególnie przy dojeździe do żłobka na tyłach Dąbrowszczaków. Wspólnoty z tego rejonu wskazywały również na konieczność dokończenia rozpoczętych już remontów.

Dłuższa debata wywiązała się wokół potrzeby doświetlenia placu Hallera i ukrócenia konsumpcji alkoholu w miejscach niedozwolonych. O tym, że obszar ten wymaga dodatkowych działań niech świadczy fakt, że już dwukrotnie doszło tam do dewastacji szyldów nad biurem SLD w okresie ostatniego półrocza. Chwilami atmosfera spotkania była dość gorąca i złamana została dotychczasowa konwencja prezentacji przez służby realizacji dotychczasowych postulatów na rzecz zgłaszania bieżących. Z tego też powodu nie padły publiczne wyjaśnienia na temat przyczyn serii pożarów na Pradze, które były jednym z ważniejszych tematów spotkania poprzedniego.

Jako jedyny radny obecny na spotkaniu, już po jego zakończeniu, w trybie indywidualnym przyjąłem także kilka postulatów do realizacji, z których postaram się wywiązać. Ten felieton jest jednym z nich.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl