Polski bank na Targówku

We wtorek 2 października odbyła się uroczystość oddania do użytku Oddziału Warszawskiego Banku Spółdzielczego na osiedlu Targówek. Oddział zlokalizowano w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Ossowskiego 9. To dwudziesta placówka Banku.

Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank) - znany dawniej jako Spółdzielczy Bank Ogrodniczy - działa od 1925 roku. To jedyny rdzennie warszawski bank spółdzielczy, działający w stolicy. Towarzyszył warszawiakom przez wszystkie lata. Jedynie tragiczne skutki Powstania Warszawskiego spowodowały, że w październiku 1944 r. Bank był zmuszony ewakuować się do Grodziska Mazowieckiego.

Bezpośrednio po wyzwoleniu Warszawy, działacze SBO przystąpili do odgruzowywania lokalu mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 49, a w kwietniu 1945 r. Bank wznowił działalność.

WBS Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Działa w Warszawie, a także w przyległych miejscowościach: Markach, Radzyminie, Wołominie, Kobyłce, Starych Babicach, Błoniu i Kampinosie.

Na terenie Pragi – powiedział podczas uroczystości przewodniczący Rady Nadzorczej dr Waldemar Rolewski – WBS Bank jest obecny od 88 lat. Wraz ze zmianą warunków gospodarczych, od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rozwija się wspólnie z rzemieślnikami i przedsiębiorcami, którzy powierzają mu swoje oszczędności i korzystają z  jego pomocy kredytowej. W obecnej chwili jest bankiem nowoczesnym, z szeroką ofertą dla wszystkich grup klientów – zarówno każdego przedsiębiorstwa, osób prywatnych, rolników, a także jednostek samorządowych. WBS-Bank systematycznie zwiększa swoje możliwości, a dzięki współpracy ze Zrzeszeniem Banku Polskiej Spółdzielczości, w którym stowarzyszonych jest 365 banków spółdzielczych, może udzielać kredytów w skali niezbędnej dla funkcjonowania nawet bardzo dużych firm. W grupie tej Bank znajduje się aktualnie na 8. miejscu pod względem wielkości sumy bilansowej, która jest podstawowym miernikiem aktywności i wielkości banków. Nasz Bank może bez obaw konkurować z każdą instytucją finansową obecną na rynku.

Jako cechę szczególną Banku. prezes Zarządu dr Czesław Swacha wymienił polskie pochodzenie jego funduszy własnych, potocznie zwanych kapitałami banku, które w pełni zabezpieczają powierzone mu lokaty. Krótki też jest, ze względu na spłaszczoną strukturę, czas potrzebny władzom Banku na podjęcie ważnych dla klientów decyzji. Prostsze też są wymagane przy decyzjach kredytowych stosowane w nim procedury. Cechą charakterystyczną banków spółdzielczych jest stosowana przez nie zasada tzw. kwadratowego pieniądza, co oznacza, że wypracowany przez bank zysk nie jest transferowany poza obszar działania banku, często za granicę lecz pozostając na miejscu, zwiększa jego fundusze. To oznacza jednocześnie, iż z powrotem służą klientom. W ten sposób lokalny pieniądz pozostający w dyspozycji Banku nie opuszcza lokalnego rynku finansowego i służy lokalnemu wzrostowi gospodarczemu.

Z racji uruchomienia Oddziału przy ulicy Ossowskiego Bank przygotował dla mieszkańców dzielnicy szereg atrakcyjnych propozycji, z którymi można się zapoznać osobiście w Oddziale lub na stronie internetowej Banku.

W uroczystości wzięli udział m.in.: burmistrz Targówka Sławomir Antonik wraz z całym Zarządem Dzielnicy, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości Tomasz Mironczuk, członek Zgromadzenia Ogólnego KRS i prezes RSM Praga Andrzej Półrolniczak, szefowie Policji w dzielnicy nadkomisarze: Hubert Białogrodzki i Mariusz Kaszowicz, przedstawiciele służby zdrowia oraz działających na Targówku stowarzyszeń. Bank reprezentowali: prezes WBS Banku dr Czesław Swacha i przewodniczący Rady Nadzorczej dr Waldemar Rolewski oraz dyrektor Oddziału Marek Zborowski.

Do odwiedzenia placówki mieszkańców i przedsiębiorców Targówka, z okazji otwarcia Oddziału, zespół The-Warsaw-Dixielanders zachęcał tradycyjnymi standardami jazzowymi z Nowego Orleanu i Chicago.

Oddział Targówek oczekuje na klientów i osoby zainteresowane ofertą Banku codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.