Zdrowie psychiczne w Programie

Od października 2011 roku realizowany jest Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. W marcu 2012 roku wprowadzono informacje o 12 Centrach Zdrowia Psychicznego. Ich liderami są dyrektorzy podmiotów leczniczych dla dzielnic: Żoliborza – Bielan, Szpitala Bielańskiego, Bemowa, Woli – Śródmieścia, szpitala Wolskiego, Ochoty – Włoch – Ursusa, Ursynowa – Wilanowa, Mokotowa, Wawra – Wesołej, Rembertowa – Pragi Południe, Białołęki – Pragi Północ, Targówka. W dziedzinie pomocy specjalistycznej, dotyczącej zdrowia psychicznego, nie obowiązuje rejonizacja; można zgłaszać się do wszystkich placówek w swoim mieście i na terenie kraju.

- Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ulicy Jagiellońskiej 34 powstała w 1953 roku, jako jedna z pierwszych placówek lecznictwa otwartego w Warszawie - mówi dyrektor SZPZLO Praga Północ Alina Chraboł-Sura. Do dziś z usług tej poradni korzystają pacjenci z dzielnic Praga-Północ, Targówek, Białołęka (ok. 51% porad) oraz spoza (ok. 49% porad). Poradnia cieszy się ogromnym zaufaniem pacjentów.

ZOZ Praga-Północ już wcześniej realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, zanim wprowadzono warszawski program. Dzięki dobrej współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy budynek przy ul. Jagiellońskiej 34 został wyremontowany i działają w nim poradnie Centrum Zdrowia Psychicznego: poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych, poradnia leczenia uzależnień oraz leczenie środowiskowe (współpraca z Drewnicą).

W poradniach tych zatrudnionych jest 12 lekarzy psychiatrów, 18 terapeutów i psychologów, 5 pielęgniarek, 1 pracownik socjalny.
Przyjmujemy ponad 26 tysięcy pacjentów rocznie. Kontrakt z NFZ nie zabezpiecza zapotrzebowania na wymienione usługi. Niezapłacone nadwykonania tylko za pierwsze półrocze 2013 roku to kwota ponad 200 tysięcy złotych.

Sytuacja ta jasno pokazuje, że istnieje pilna potrzeba przeznaczenia dodatkowych środków na leczenie psychiatryczne. W celu poprawy dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej, ZOZ Praga – Północ podjął działania, aby uruchomić dwie dodatkowe poradnie - zespół leczenia środowiskowego i leczenia  substytucyjnego metadonem oraz podjął działania w celu zwiększenia kontraktu z NFZ w poradniach już istniejących i oddziale dziennym.

W ramach centrum współpracujemy z podmiotami leczniczymi realizującymi zadania psychiatrycznej opieki zdrowotnej na terenie funkcjonowania centrum (ZOZ-y  Targówek i Białołęka oraz Szpitale Bródnowski i Drewnica).   

Wzorcowy oddział dzienny psychiatryczny może być wizytówką opisanej działalności. Gabinety terapeutyczne, pokoje do rozmów indywidualnych, sala gimnastyczna do terapii ruchowej, sala do terapii rodzinnej oraz zaplecze kuchenne stanowią bazę możliwą do wykorzystania przy leczeniu 30 pacjentów równocześnie.

Mamy nadzieję, że w NFZ znajdą się środki finansowe, które pozwolą na pełne wykorzystanie przygotowanych powierzchni i wykwalifikowanej kadry medycznej, aby Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mógł być realizowany zgodnie z założeniami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- W mojej ocenie sytuacja na Targówku i Pradze Północ – Białołęce w stosunku do reszty Warszawy nie jest zła – powiedział dyrektor SZPZLO Warszawa Marcin Jakubowski. Na Targówku mamy Szpital Bródnowski, mamy też szpital w Drewnicy. Te placówki, blisko położone, służą pomocą mieszkańcom trzech dzielnic w zakresie zdrowia psychicznego. ZOZ Targówek i ZOZ Praga-Północ mają poradnie zdrowia psychicznego. Na Targówku poradnia znajduje się w przychodni przy ul. Rembielińskiej. Tam udzielamy porad lekarskich, diagnostycznych i konsultacyjnych. Prowadzimy też terapię indywidualną i sesje grupowe. Na Rembielińskiej jest też poradnia leczenia uzależnień. Chcielibyśmy mieć większy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwiększone środki na pewno byłyby wykorzystane. Widać to po „nadwykonaniach”. Do dziś w Poradni Zdrowia Psychicznego na Rembielińskiej wykonaliśmy 1360 świadczeń, w tym 913 w ramach kontraktu z NFZ i 450 dodatkowych, których zapłatę negocjujemy z NFZ.

Poradnia leczenia uzależnień, współpracująca z Biurem Polityki i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, zrealizowała 105 godzin diagnostycznych, 75 godzin porad lekarskich, 150 godzin porad terapeutycznych, 210 godzin porad instruktora uzależnień (indywidualna porada trwa pół godziny, grupowa, średnio dla 10 osób – około godziny). To świadczy o skali potrzeb. Wartość umowy w skali roku to ok. 100 tysięcy złotych; za połowę tej kwoty świadczenia zostały wykonane w pierwszym półroczu br.

Czas oczekiwania na wizytę u psychologa to ok. 3 miesięcy. Co mogłoby skrócić ten okres? Na pewno – większa ilość lekarzy psychiatrów na rynku pracy. ZOZ Targówek chętnie zatrudni dodatkowy personel w tym zakresie. Jeszcze większy problem jest w przypadku psychiatrów dla dzieci: lekarze preferują pracę z osobami dorosłymi niż z dziećmi, bo w przypadku małych pacjentów praca jest trudniejsza, oczekiwania – większe.

Na Targówku mamy jeszcze możliwości w zakresie zespołów środowiskowych; jeden jest na Suwalskiej 11. Zgodnie z planem, mogłyby powstać jeszcze dwa: w przychodni na ul. Remiszewskiej i w otwartej w 2010 roku przychodni na ul. Balkonowej, gdzie są dobre warunki lokalowe. Realizacja uwarunkowana jest zwiększeniem kontraktu z NFZ.

Dyrektor Marcin Jakubowski wyraża nadzieję, że po 2-3 latach „chudych”, w 2014 roku NFZ będzie wypłacał środki finansowe za nadwykonania i sytuacja się poprawi. Uchwałę Rady Warszawy o przyjęciu Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uważa za krok w dobrym kierunku.

  K.