XLIX sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Pod znakiem szkół

Kolejna sesja przebiegała pod znakiem pakietu uchwał oświatowych.

Zmian wymagają obwody następujących gimnazjów: 121, 122, 123, 124, 125 i 164. Wszystko to w związku z rozwojem dzielnicy i budową nowych osiedli mieszkaniowych. Wprowadzone zmiany zostały sporządzone w oparciu o dane demograficzne i - co się z tym wiąże - o prognozowaną liczbę uczniów w poszczególnych gimnazjach. Jeden z załączników tej uchwały formułuje dodatkowo akt założycielski dla gimnazjum 121 im. Wojciecha Zawadzkiego przy Płużnickiej.

Zmianie ulegają również obwody szkolne następujących podstawówek: 31, 110, 112, 118, 154, 231, 257, 314, 342, 344 i budujących się szkół przy Ceramicznej i Głębockiej. Jeden z załączników do uchwały formułuje akt założycielski dla szkoły podstawowej nr 31 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, przy Kobiałki.

Kolejna uchwała dotyczyła powołania filii szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera, przy Strumykowej 21 a. Uchwała ma związek z realizacją nowej inwestycji oświatowej. Budowa szkoły podstawowej przy Topolowej 15 zakończy się w przyszłym roku. Trzeba więc przystąpić do działań formalno-prawnych, mających na celu realizację procedury uruchomienia od 1 września 2014 nowej placówki. Ze względu na to, że budująca się szkoła nie będzie miała dużej hali sportowej i zaplecza sportowego zdecydowano, że stanie się filią szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 342. Filia będzie liczyła docelowo 20 oddziałów, przeznaczonych dla 500 uczniów. Szkoła będzie dysponować 70 etatami - 50 etatami pedagogicznymi i 20 etatami dla pracowników administracji i obsługi placówki.

Działań formalno – prawnych wymaga również budująca się szkoła podstawowa przy Głębockiej 66. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2014, stąd przystąpienie do zakładania szkoły, która będzie liczyć docelowo 40 oddziałów, dla 1 tys. uczniów. Szkoła będzie dysponować 120 etatami nauczycielskimi i 35 etatami administracyjnymi. W tym samym mniej więcej czasie zakończy się budowa szkoły podstawowej przy Ceramicznej 11, stąd wystąpienie białołęckich radnych do Rady Warszawy z wnioskiem o powołanie szkoły. Będzie ona obsługiwać 800 uczniów w 32 oddziałach. Dla tej szkoły w strukturze zatrudnienia przewidziano 76 etatów pedagogicznych i 29 administracyjnych.

W programie sesji znalazła się również uchwała dotycząca zmian w budżecie dzielnicy na 2013. Zmiany dotyczyły tym razem wzrostu dochodów placówek oświatowych w związku z wynajmem pomieszczeń firmom zewnętrznym. W przypadku szkół podstawowych jest to wzrost o 40 tys. zł. Dodatkowe 2 tys. zł otrzymano w postaci darowizny. Środki te zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia, środków czystości, na opłacenie rachunków za energię elektryczną, na usługi serwisowe, a także na zakup wykładziny antypoślizgowej. Za kwotę 10 tys. zł zakupiona zostanie kserokopiarka.

Dochody gimnazjów z tytułu wynajmu pomieszczeń wzrosną o 20 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, środków czystości i opłacenie rachunków za energię elektryczną.

(egu)