LII sesja Rady dzielnicy Targówek

Od sportu do oświaty

„Dziś święto sportu” – te słowa padły na początku sesji, którą 26 września poprowadził wiceprzewodniczący rady Maciej Jankiewicz. Po raz pierwszy w historii dzielnicy Kapituła Rady m.st. Warszawy przyznała Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zdrowy Targówek” wyróżnienie „Za zasługi dla Warszawy”. Wiceburmistrz Wacław Kowalski przedstawił działalność i osiągnięcia klubu, który od 12 lat organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. zawody zapaśnicze (również rangi mistrzowskiej) i zawody w koluchstylu (Puchar Polski Seniorów i Seniorek oraz Mistrzostwa Warszawy Dzieci). Zawodnicy tego klubu zdobyli wiele tytułów Mistrzów Polski i Europy, byli powoływani w skład kadry Mazowsza i narodowej. W zajęciach uczestniczy młodzież z Targówka, Pragi Północ, Śródmieścia i Żoliborza.

We współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek i RSM Praga Klub uczestniczy w zajęciach profilaktycznych. Wspólnie z VIII Ogrodem Jordanowskim i Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje kolonie letnie, obozy sportowe, uczestniczy w akcjach lato i zima w mieście. Łączy wiele wątków, by promować sport.

Podczas sesji odznaczenie i legitymację „Zasłużony dla Warszawy” prezesowi UKS „Zdrowy Targówek” Romanowi Soroczyńskiemu wręczył Paweł Lech, przewodniczący komisji sportu Rady Warszawy. Dziękując za zaszczytne wyróżnienie prezes podziękował władzom RSM „Praga”, wiceburmistrzowi Wacławowi Kowalskiemu i wydziałowi oświaty urzędu Targówka. Powiedział też „Mamy coraz więcej chętnych do zapasów”. Wynajmowane pomieszczenia w bloku mieszkalnym przy ul. Heleny Junkiewicz 8, nie wystarczają. W staraniach o większy lokal pomaga Dariusz Klimaszewski.

Po tym uroczystym akcie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji i zajęli się projektem uchwały o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013. Sześć komisji zaopiniowało projekt pozytywnie; komisja sportu i rekreacji wniosła uwagę, że środki na OSiR są niewystarczające. Również w dyskusji padły pytania o OSiR. Dyrektor Paweł Michalec wyjaśnił, że w związku z niedoborem środków, od początku bieżącego roku OSiR funkcjonuje w ograniczonym zakresie; w porównaniu z innymi warszawskimi ośrodkami ta placówka ma najniższą dotację.

Na pytanie, związane z autopoprawką, w której zwiększono o 37 550 zł środki na wprowadzenie projektu unijnego „Zawodowiec, czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie” burmistrz Sławomir Antonik wyjaśnił, że dotyczy to wyłącznie młodzieży, uczącej się w trybie dziennym.

Po długiej dyskusji, uchwałę o zmianie załącznika przyjęto jednomyślnie, 23 głosami. Zapisano w niej m.in.: zwiększenie o 1 961 308 zł środków dla szkół podstawowych, o 1 688 369 zł dla przedszkoli o 1 184 241 zł na gimnazja, 239 776 zł na świetlice szkolne.

Nie było chętnych do dyskusji o projekcie uchwały w sprawie wystąpienia o podjęcie działań, zmierzających do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic  Kołowa i Handlowa, pozytywnie zaopiniowanej przez komisję infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska. Chodzi m.in. o utrzymanie funkcji rekreacyjno-kulturalnej tego obszaru. Uchwałę poparło 21 radnych, 1 był przeciw. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi dzielnicy Targówek.

Najwięcej pytań i wątpliwości wywołał punkt, dotyczący organizacji roku szkolnego 2013/2014 w kontekście wytycznych Biura Edukacji m.st. Warszawy. Zmiany w ustawie o systemie oświaty tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nie dały placówkom czasu na wprowadzenie reorganizacji, wynikających z uchwały Rady Warszawy, np. opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13. obniżono z 2,86 zł do 1 zł; liczba godzin dodatkowych, organizowanych przez placówki przedszkolne nie może przekraczać 2 godzin na oddział; zajęcia muszą być realizowane przez osoby mające kwalifikacje nauczyciela, zatrudnione na zasadach zgodnych z pensum.

Radni otrzymali pisemną informację o organizacji żywienia w szkołach Targówka. Burmistrz Sławomir Antonik odpowiadał na pytania m.in. w sprawie zajęć z rytmiki, sposobu prowadzenia kuchni w poszczególnych szkołach. Za swoiste podsumowanie mogą posłużyć słowa burmistrza: „W edukacji, od lat, trudno przewidzieć, co będzie dobre. Zobaczymy, jak to będzie działało”.

K.