Linoryty Mirona i obrazy Piotra Żaczka

Fundacja Artbarbakan wznowiła po wakacyjnej przerwie, trwający od kwietnia projekt „Artystyczna Tarchomińska 2013” wystawami prac Mirosława Długosza - Mirona i Piotra Żaczka.

Obecna od 2003 roku na praskim brzegu Fundacja Artbarbakan, jako jedna z niewielu organizacji skupiających artystów, od dziesięciu lat nieprzerwanie działa na terenie Pragi-Północ, organizując wystawy, warsztaty i akcje popularyzujące polską sztukę współczesną. Najpierw w Mellinie Sztuki, mającej swoją siedzibę początkowo przy Białostockiej, a następnie przy Brzeskiej, oraz w otwartej w 2005 roku Galerii N’69 przy Tarchomińskiej 9, odbyło się w ciągu tych dziesięciu lat szereg niezapomnianych wystaw, koncertów i spektakli teatralnych.

Projekt „Artystyczna Tarchomińska 2013”, współfinansowany przez m.st. Warszawa - Dzielnicę Praga-Północ, to kolejna inicjatywa Fundacji Artbarbakan na rzecz ożywienia kulturalnego Pragi. Zakłada on, począwszy od kwietnia tego roku realizację ośmiu wystaw oraz towarzyszących im spotkań z artystami. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono artystów z różnych środowisk twórczych. Przed wakacjami w Galerii N’69 gościli: Irena Czyżewicz-Cieślak, Wieslaw Sawicki, Marek Konatkowski i Paweł Cabanowski. Powakacyjną turę otworzyli Mirosław Długosz-Miron i Piotr Żaczek.

Urodzony w 1946 r. w Warszawie Mirosław Długosz-Miron zaczynał od wystawiania swoich prac na murach Barbakanu. Późniejszy współzałożyciel Warszawskiej Grupy Malarzy Niezależni’69, Wolskiej Integracji Artystycznej oraz Fundacji Artbarbakan, ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, jak również ponad 80 wystaw indywidualnych i z grupą Niezależni’69, głównie w Niemczech i w Szwecji.

W ramach piątej wystawy z cyklu „Artystyczna Tarchomińska 2013” w Galerii N’69 artysta zaprezentował prace graficzne. Po raz pierwszy udało się zgromadzić w jednym miejscu ponad 20 jego linorytów, wykonanych w latach 1970-1990.
W twórczości Mirona grafika odgrywała zawsze bardzo ważną rolę. Początkowo była sposobem na zarejestrowanie wystawianych i sprzedawanych pierwszych dziel malarskich, późnej stała się inspiracją do dalszych kompozycji. Zawsze była efektem głębokich przemyśleń i, jak mówi sam artysta, dopełnieniem jego malarstwa.

Wśród prezentowanych linorytów zwraca uwagę cykl grafik ilustrujących poezje Ryszarda Sobieszczańskiego. „Między nadzieją a przeznaczeniem”, „Dwu stron zjednanie” to tytuły niektórych prac, nadane przez Mirona, odzwierciedlające filozoficzny charakter wierszy. Na tych i innych grafikach, zarysy twarzy ludzkich czy postaci, często nakładają się na siebie i przenikają, tworząc symboliczne obrazy.

4 października otwarta została w Galerii N’69 kolejna wystawa w ramach projektu „Artystyczna Tarchomińska”, prezentująca grafiki i malarstwo Piotra Żaczka. Urodzony w 1966 roku artysta ukończył studia na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, w tym I Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w konkursie „Obraz z Mazowsza” w 2004 roku.
Na obecnej wystawie artysta zaprezentował kilkanaście prac graficznych i kilka malarskich. W obu przypadkach to sztuka mocno zdyscyplinowana, konsekwentna w swoich zamierzeniach, naśladująca  porządek w przyrodzie. Inspiracją artysty jest bowiem chęć znalezienia ładu we wszechświecie i w życiu.

Grafiki wykonane są w autorskiej technice. To bardziej malowanie przy pomocy grafiki, niż „normalna” grafika. Zwykle grafik przygotowuje swój obraz bezpośrednio na matrycy, w przypadku linorytu – z linoleum, żadnych poprawek już nie robi. Piotr Żaczek natomiast pracuje na odbitkach, stosując na nich różne wariacje. Matryca jest tu tylko punktem wyjścia, a praca wykonywana jest już na papierze. Wygląda jak namalowany obraz. Z kolei czarno-białe prace malarskie przypominają grafiki.

- Maluję też kolorowe widoki z okna i pejzaże – mówi Piotr Żaczek – ale one nie oddają tego, co mnie tak naprawdę nurtuje w życiu. To też są pejzaże, tylko uproszczone.

Wernisaż uświetniła wykonaniem kilku rosyjskich romansów Nina Czerkies.

Osoby zainteresowane obejrzeniem graficznych obrazów i malarskich grafik Piotra Żaczka proszone są o telefoniczny kontakt z Fundacją Artbarbakan – tel. 501 013 835 lub 500 791 681. Wystawa czynna jest do 18 października.

Joanna Kiwilszo