Dziś o rewitalizacji

w środę 23 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ odbędzie się spotkanie w ramach prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji przygotowywanym przez miejskie Biuro Polityki Lokalowej.

Celem spotkania ma być wypracowanie działań będących odpowiedzią na lokalne problemy wyodrębnionych obszarów kryzysowych. Wezmą w nim udział przedstawiciele Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ oraz zawiązanego oddolnie komitetu, przygotowującego merytoryczne opracowania zagadnień ważnych dla mieszkańców tematów, które ich zdaniem powinny znaleźć swoje miejsce w przygotowywanym programie rewitalizacji. Wypracowane w serii spotkań założenia będą podlegały szerszym konsultacjom społecznym.

Program ma mieć charakter operacyjny i służyć do skoordynowania działań miejskich na danym obszarze. Rewitalizacja na terenach Pragi Północ i Pragi Południe oraz Targówka ma stać się jednym z priorytetów miasta w latach 2014-20.     
 

Kr.