Trasa AK do remontu

Jak informuje ratusz już w piątek wieczorem rozpoczęła się przebudowa Trasy Armii Krajowej wraz z Mostem gen. S. Grota-Roweckiego. Za dwa lata będzie tu droga ekspresowa, ale do tego czasu zmotoryzowani muszą liczyć się ze zmianami w ruchu drogowym.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje przebudowę do parametrów drogi ekspresowej S8 trasy od ul. Powązkowskiej do Marek (ul. Piłsudskiego). Gotowa i udostępniona do ruchu jest Trasa Toruńska od Marek do ul. Modlińskiej, teraz nadszedł czas na przebudowę drugiego odcinka – od ul. Modlińskiej do Powązkowskiej. Najważniejsze prace to poszerzenie jezdni głównych, połączenie istniejących i projektowanych węzłów na Trasie AK w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada – Modlińska, budowa i przebudowa jezdni zbiorczo-rozprowadzających, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Do rozebrania i zbudowania od nowa są 33 obiekty. Remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym Most gen. S. Grota–Roweckiego, który zostanie poszerzony o ok. 10 m i będzie miał po 5 pasów ruchu w każdym kierunku. Remont potrwa do października 2015 r.

Trwają już prace przygotowawcze. Od 16 października w godzinach nocnych (pomiędzy godz. 21 a 5 rano) budowane były przejazdy pomiędzy jezdniami trasy; na odcinku od ul. Gwiaździstej do Mickiewicza obydwie jezdnie będą zwężane o skrajne lewe pasy. Pierwsze duże zamknięcia wykonawca zaplanował na 18 października w nocy. Wtedy zamknięte zostały estakady w relacjach:

na prawym brzegu Wisły:

• północ – zachód (Tarchomin – Most gen. S. Grota-Roweckiego),
• południe – zachód (ul. Jagiellońska – Most gen. S. Grota-Roweckiego).

na lewym brzegu Wisły:

• wschód – północ (Most gen. S. Grota-Roweckiego – Gdańsk).
25 października rozpocznie się rozbiórka kładki dla pieszych, która znajduje się nad trasą pomiędzy ul. Gwiaździstą a Mickiewicza. Prace będą prowadzone w nocy, wtedy jedna jezdnia będzie w tym miejscu całkowicie wyłączana z ruchu, a ruch w obydwu kierunkach przekładany na drugą jezdnię (będą tam po dwa pasy w każdym kierunku).
Kolejne wyłączenia z ruchu zaplanowano na 8 listopada. Będzie to zamknięcie estakad w relacjach:

na prawym brzegu Wisły:

• północ – wschód (Tarchomin – Bródno),

na lewym brzegu Wisły:

• wschód – południe (Most gen. S. Grota-Roweckiego – Wisłostrada),
• zachód – północ (Bielany – Gdańsk),
oraz przejazdu ul. Gwiaździstą.

Zamknięta dla ruchu zostanie również północna (w kierunku zachodnim) jezdnia główna Trasy AK od ul. Modlińskiej do ul. Gwiaździstej. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię południową, będą tam po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na dalszym odcinku, tj. od ul. Gwiaździstej do Powązkowskiej zawężone będą wewnętrzne (lewe) pasy obydwu jezdni, kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Planowane jest skierowanie ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów na drogę krajową nr 50. Za ok. rok odcinki trasy i estakady zamknięte w tym roku mają być ponownie włączone do ruchu.

Następne wyłączenia przygotowywane są na 2014 i 2015 r. Podczas prac utrzymany będzie ruch na moście i na trasie głównej po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Zamknięty będzie przejazd ul. Gdańską pod trasą; ulice, które są na wiaduktach nad nią (ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Powązkowska) będą zamykane połówkami, tak aby utrzymać przejazd. Utrudnień można spodziewać się także na ul. Broniewskiego.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl. Tam też można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS oraz newsletter o utrudnieniach w ruchu w Warszawie. Natomiast szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej znajdują się na stronie www.ztm.waw.pl.