Chłodnym okiem

Życie biegnie dalej

Wypadałoby felieton poświęcić wynikom referendum w sprawie odwołania Prezydent Warszawy, analizom, zwycięzcom i przegranym. Życie biegnie jednak tak szybko, że za kilka dni już nikt nie będzie pamiętał o wydarzeniu, które przez ostatnie cztery miesiące rozpalało wyobraźnie jego organizatorów. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że w wyniku niskiej frekwencji referendum okazało się nieskuteczne. Na Pradze Północ frekwencja była jedną z najwyższych w Warszawie i wyniosła 27,84%.

Bardziej obecnie interesują mnie, a jak sadzę, wszystkich mieszkańców Pragi Północ środki, którymi dzielnica będzie dysponować w roku przyszłym. Na rok 2014 planowane dochody i wydatki dla dzielnicy wynoszą 251 907 342 złotych. W zakresie wydatków bieżących wynoszą 219 141 797 zł. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, określone zostały na poziomie 32 765 545 złotych. Co się na nie składa? Prawie 20 milionów pochłoną wydatki na budowę mieszkań komunalnych na Golędzinowie. Na utworzenie nowego przedszkola na Siedleckiej 12/14 i modernizację placów zabaw w 10 innych placówkach (Strzelecka 16, Namysłowska 11, Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2) - 7,5 miliona. Remont Gimnazjum 32 na Otwockiej - 2,6 miliona. Doposażenie kolejnych 6 budynków w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody (11 Listopada 34, Radzymińska 56, Tarchomińska 1, Wileńska 7 i 9, Ząbkowska 2) - 3 miliony. Czy to nas, jako radnych, satysfakcjonuje? Nie. Uważamy, że dla prawidłowej realizacji zadań bieżących niezbędne jest uzupełnienie niedoboru środków finansowych o łączną kwotę 36 222 911 zł w następujących dziedzinach: wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych - 13,1 mln zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - 1,6 mln zł, energia i woda w budynkach zarządzanych i współzarządzanych przez dzielnicę - 2,7 mln zł, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - 3,1 mln zł, remonty zasobu komunalnego - 9,82 mln zł, utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej, placów zabaw i bazarów - 1 mln zł, zasiłki i pomoc w naturze dla osób korzystających z pomocy społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze, pogrzeby, posiłki - 1,9 mln zł, organizacja imprez kulturalnych, dotacje dla organizacji pozarządowych - 1 mln zł, dotacja dla biblioteki - 1 491 411 zł, upowszechnienie sportu i turystyki - 0,5 mln zł, zadania z zakresu bezdomności zwierząt - 11,5 tys. zł. Dla prawidłowej realizacji wydatków majątkowych niezbędne jest uzupełnienie niedoboru środków finansowych o łączną kwotę 25 mln zł na następujące zadania: wydatki majątkowe dla DOSiR-u (remont basenu) - 5 mln zł, rewitalizacja obszaru oraz kamienic przy wyremontowanej ostatnio ulicy Kawęczyńskiej - 10 mln zł, budowa przedszkola przy ulicy Markowskiej - 10 mln zł. Czy uda się pozyskać dodatkowe środki? Trudno powiedzieć. Potrzeby trzeba sygnalizować. Negatywna opinia o projekcie budżetu dla Pragi powinna dać włodarzom Warszawy do myślenia. Wszak w przyszłym roku wybory.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Komisji
Budżetu Rady Dzielnicy
Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl