IMB i kupcy upominają się o drobny handel

Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (IMB) wraz ze Stowarzyszeniem Kupców Poraje rozpoczęła batalię o modernizację targowiska Tarchomin. Pomimo faktu, że każdego roku drobni przedsiębiorcy za dzierżawę stoisk płacą miastu ok. 700 tys. zł, bazarek został przez zarządcę terenu całkowicie zaniedbany. Najwyższy czas to zmienić!

Targowisko Tarchomin przy ul. Porajów 1 to znane i lubiane miejsce zakupów mieszkańców Białołęki. Funkcjonuje już od 20 lat, cenione jest za możliwość nabycia świeżych produktów, kupcy znani są okolicznym mieszkańcom. Miejsce to zostało jednak przez zarządcę terenu bardzo zaniedbane. Jeszcze parę lat temu Stowarzyszenie Kupców Poraje kierowane przez Dariusza Sokołowskiego we współpracy z nieżyjącym już dyrektorem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Jackiem Jakubowskim planowało modernizację targowiska, w szczególności jego sieci energetycznej. Niestety, wraz ze zmianą władz w ZGN zmieniło się podejście do bazarku. Projekt poprawy oświetlenia został zarzucony, a bazarek, z powodu ewidentnego niedoinwestowania, coraz bardziej popadał w ruinę. Obecnie po zmroku panują na nim egipskie ciemności (chociaż do zamknięcia targowiska jest jeszcze kilka godzin), a płyta chodnikowa jest w takim stanie, że zdarzały się nawet złamania nóg. Dzisiaj targowisko bardziej przypomina miejsce handlu w kraju Trzeciego Świata niż w stolicy dużego państwa w centrum Europy.

Parę miesięcy temu kupcy zgłosili się do naszego stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Białołęki. Postanowiliśmy działać razem. Odwiedziliśmy miejsce pracy drobnych przedsiębiorców, zapoznaliśmy się z problemami, z jakimi się spotykają. Zauważyliśmy, że okoliczni mieszkańcy Tarchomina bardzo pozytywnie wyrażają się o bazarku i są zaniepokojeni jego fatalnym stanem. W akcji podpisowej, którą z ramienia IMB koordynował Marcin Adamkiewicz, szybko zebraliśmy poparcie ok. 600 mieszkańców pod wnioskiem o:

- modernizację bardzo słabego oświetlenia, utrudniającego pracę kupcom i odstraszającego potencjalnych klientów,
- położenie kostki Bauma zamiast zniszczonych płyt chodnikowych, które są niebezpieczne zwłaszcza dla matek z wózkami i osób starszych, natomiast po opadach deszczu tworzą się na nich olbrzymie kałuże,
- modyfikację linii autobusowych tak, aby zatrzymywały się przy bazarku; komunikacja miejska coraz bardziej oddala się od tego miejsca,
- wyrażenie zgody na zabudowę wiat w środkowej części targowiska i przekształcenie ich w pawilony handlowe.

Ostatni punkt dotyczy samego centrum bazarku. Proponowane działania nie tylko poprawiłyby estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca, ale poprzez zwiększenie liczby stoisk handlowych przyczyniłyby się do zwiększenia wpływów do kasy miejskiej. Według wyliczeń kupców przychody z tytułu czynszu wzrosłyby o prawie 300 tys. zł, podczas gdy koszt modernizacji oświetlenia wyniósłby, zgodnie z projektem, 170 tys. zł.

Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Białołęka, która odbyła się 28 listopada, reprezentanci Inicjatywy Mieszkańców Białołęki oraz Stowarzyszenia Kupców Poraje przedstawili powyższe postulaty burmistrzowi dzielnicy Piotrowi Jaworskiemu. Złożony został też wniosek z 600 podpisami mieszkańców. Liczyliśmy na pozytywne potraktowanie inicjatywy przez burmistrza i przedstawienie konstruktywnych propozycji. Zamiast tego usłyszeliśmy od pana Piotra Jaworskiego… oskarżenia o propagandę i działanie polityczne. Brawo, panie burmistrzu! Jeżeli tak konkretna i merytoryczna sprawa jest dla pana tylko propagandą i polityką, to co nią nie jest? Pewnie jedynie działania pana partii Platformy Obywatelskiej, która, jak wiadomo, „nie robi polityki, tylko buduje drogi”. Gratulujemy podejścia do lokalnych inicjatyw, w które angażują się setki mieszkańców.

Troska władz dzielnicy i Warszawy o drobny handel to nie jest niczyja łaska, to jest ich obowiązek. Zwłaszcza, gdy setki tysięcy złotych płacone przez kupców zasilają kasę miejską, o podatkach nie wspominając. Nie może być tak, że dba się tylko o handel wielkopowierzchniowy (który nie płaci żadnych podatków!), a swoimi zaniedbaniami doprowadza do ruiny małe sklepy i drobną przedsiębiorczość. Dlatego będziemy walczyć o tę sprawę aż do skutku!

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
piotr.basinski@imb.waw.pl
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkańców Białołęki”
www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl