LII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Przesunięcia w budżecie

410 tys. zł więcej potrzeba w tegorocznym budżecie na niektóre zadania. I o taką właśnie kwotę występują do Rady Warszawy białołęccy radni. Gwoli ścisłości są to przesunięcia środków z zadań, na których udało się zaoszczędzić, np. 17,5 tys. zł zaoszczędzono na utrzymaniu porządku, w skład którego wchodzi m.in. zimowe utrzymanie ulic. Z tego zadania 10 tys. zł zostało w dzielnicowej kasie, jako że nie mamy na razie zimy. Jeśli Rada Warszawy zagłosuje zgodnie z oczekiwaniami rajców Białołęki, zaoszczędzone 410 tys. zł zasili publiczne przedszkola i szkoły, pomoże w prowadzeniu świetlic i stołówek szkolnych. Dodatkowe środki przydadzą się również na bieżące funkcjonowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.                                             

(egu)