Zmienia się!

W minioną sobotę w Akademii im. Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej odbyło się dość nietypowe międzyśrodowiskowe spotkanie na temat innowacji społeczno-ekonomicznych.

Wielu z nas przeczuwa, że znaleźliśmy się jako społeczeństwo u progu wielkich zmian. Na czym jednak polegają te zmiany? Czego dotyczą? Do czego nas prowadzą? Jak się w nich odnaleźć? Jaką przyszłość chcemy tworzyć? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć w zainicjowanej przez organizatora - Sieć Sensownego Biznesu - dyskusji wszyscy, którzy chcą aktywnie współtworzyć wspólną rzeczywistość, łącząc środowiska kreatywne, alternatywne, organizacje pozarządowe, spółdzielców, dziennikarzy, dyrektorów, menadżerów, biznesmenów.

Wszyscy – od firm, poprzez organizacje społeczne, twórców, pracowników po konsumentów - zmieniają swoje postawy i priorytety. Choć z perspektywy człowieka są one niewielkie, to połączenie pojedynczych perspektyw tworzy nowy horyzont zmian. Dopiero gdy wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami możemy zobaczyć wiele ważnych zbieżności i ujawniających się trendów. Kryzys finansowy spowodował coraz bardziej zauważalny kryzys sensu, który wpłynął na przewartościowania postaw wielu ludzi. Odkrywają oni m.in., jak bardzo są zależni od przyrody i lokalnych społeczności. Zyskują także na znaczeniu długoterminowość i współpraca, postawa „mniej znaczy więcej” (less is more), a także współdzielenie kompetencji i zasobów. Przy obecnym rozwoju technologii nie wszystko musimy mieć na własność, aby móc z tego korzystać. Zachodzące obecnie systemowe zmiany są na tyle duże, że często mówi się wręcz o nowej ekonomii. Ich moc tkwi przede wszystkim w ich ogromnej mnogości, tworzącej efekt synergii (efekt jest czymś więcej niż suma składników). Mogą nas one także nauczyć - jeśli tylko zechcemy - życia mądrzejszego, bardziej świadomego i odpowiedzialnego.

Wiele zachodzących zmian widać wyraźnie w społeczeństwach Europy Zachodniej i Ameryki, ale mnóstwo pozytywnych przykładów można znaleźć także na własnym podwórku, od zupełnie drobnych pomysłów, po wielkie przedsięwzięcia.
OddamOdpady.pl to platforma internetowa, służąca wymianie informacji o odpadach gotowych do zagospodarowania. Powstaje z potrzeby usystematyzowania wiedzy o źródłach pozyskania ciekawych materiałów do kreatywnego recyklingu. Łączy dbałość o środowisko z kreatywnością i sztuką. Portal zlepszejpółki.pl promuje ekonomię społeczną i spółdzielczość, jako formę gospodarowania wrażliwą na potrzeby społeczne. Z kolei Migam.pl to pierwszy w Polsce portal przyjazny osobom niesłyszącym, oferujący zarówno naukę języka migowego, jak tłumaczenia na żywo rozmowy z osobą głuchą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez stronę WWW. To przykład na wskroś innowacyjnych działań w oparciu o nowe technologie. Obecnie trwają prace badawcze nad systemem rozpoznawania znaków języka migowego z udziałem kamer internetowych. Opracowywany program przekłada język mówiony oraz pisany na język migowy, rozpoznaje migane słowa, a także potrafi uczyć się nowych znaków. Jego uruchomienie to kwestia kilku miesięcy. Ma stanowić przełom na światową skalę w likwidacji niemożliwych dotąd do pokonania barier. Założyciele portalu to laureaci wielu międzynarodowych konkursów, w tym organizowanych przez ONZ. Współpracuje z nimi zarówno Kancelaria Prezydenta RP i Senat, jak i wielkie firmy informatyczne. Zmiany przynoszą więc także próby likwidowania wszelkich nierówności społecznych. Podczas spotkania podkreślano potrzebę przywrócenia sensu pracy oraz odsunięcia zysku na dalszy plan, prym oddając wspólnemu dobru.

Nowym trendem jest widoczny także w Polsce crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Jest to system wsparcia różnorodnych przedsięwzięć, realizowany za pośrednictwem specjalnie temu celowi dedykowanych portali internetowych. Pomysłodawca zamieszcza tam informację o swoim projekcie, przedstawiając jego cele, jak i konieczne środki finansowe do ich osiągnięcia, o które zabiega. Każdy, kto zarejestruje się na takim portalu, za pomocą przelewów internetowych może wesprzeć projekt dowolną kwotą, w zamian otrzymując przewidziane przez inicjatora bonusy, np. w postaci pamiątkowego plakatu czy koszulki projektu, bądź umieszczenia w materiałach nazwiska darczyńcy.
To w oparciu o crowdfunding na portalu Polakpotrafi.pl udało się zebrać największą dotąd w Polsce kwotę ponad 90 tysięcy złotych potrzebnych na zorganizowanie zeszłorocznej międzynarodowej konferencji Fundacji Cohabitat (Cohabitat-Gathering). Cohabitat prowadzi warsztaty i szkolenia oraz internetowe seminaria (webinary) na temat tradycyjnych technologii budownictwa z gliny i słomy. Na warsztatach powstają projekty domów, naturalnych stawów itp. Ponadto w oparciu o wypracowywane samodzielnie metody zrób-to-sam (do-it-yourself – diy) w łódzkim Fab-Labie można nauczyć się spawania lub skorzystać z gotowego projektu turbiny wiatrowej do samodzielnego wykonania. Cohabitat to grupa ludzi podejmujących wspólne przedsięwzięcia na rzecz zmian dotychczasowych relacji cywilizacji człowieka z ekosystemami planety, przekładając to podejście na realne, łatwo dostępne, otwarte rozwiązania, produkty i działania poprawiające zdrowie lokalnych społeczności oraz ekosystemów. W Fab-Labie powstaje rodzaj całościowej instrukcji obsługi dla grup osób chcących samodzielnie stworzyć samowystarczalne osiedle w zgodzie z naturą.
Choć większość przedstawionych przykładów ma ścisły związek z narzędziami internetowymi, są one środkiem, a nie zmianami samymi w sobie. Niekonferencja z założenia miała także odchodzić od tradycyjnych, sformalizowanych i drogich konferencji w kierunku otwartego wydarzenia, współtworzenia programu i nieformalnej atmosfery. W ten sposób powstała przestrzeń do swobodnej interakcji i dyskusji pomiędzy wszystkimi uczestnikami, którym zostawiono także wolność w sprawie wysokości dobrowolnej opłaty. W przerwie zaserwowano wyborny posiłek wegański przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Margines”, która niebawem uruchomi własny punkt gastronomiczny w Śródmieściu.
Praga Północ w planach Ratusza ma stać się dzielnicą kreatywną. To wielka szansa na wszechstronny rozwój społeczny, jeśli nie ograniczy się to do powstania Centrum Kreatywności przy Targowej, ale przyjmie formę rozwojową w duchu odbytej na Pradze „niekonferencji”.Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://zmieniasie.pl

Kr.