Przyjazna Targowa o krok bliżej

Im bliżej zakończenia budowy drugiej linii metra, tym bardziej palące staje się pytanie o przyszły wygląd ulicy Targowej. Nie ustają starania społeczników o zmianę projektu odtworzeniowego, który przywracałby wszystkie dotychczasowe uciążliwości: hałas, zanieczyszczenie powietrza i utrudnienia w poruszaniu się pieszych.

Społeczny projekt dla Targowej opiera się na najlepszych wzorcach w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych i wpisuje się w program rewitalizacji przygotowywany przez miasto. Zakłada oddanie chodników pieszym oraz przeznaczenie jednego pasa pod parkowanie i drogę rowerową. Społecznicy zaproponowali też utworzenie deptaka na Ząbkowskiej na odcinku między ul. Targową i Brzeską, co pozwoliłoby na uwolnienie potencjału tego miejsca. Poparcie dla społecznego projektu wyraziła Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, a ostatnio także rada dzielnicy, najpierw w postaci stanowisk komisji infrastruktury oraz polityki społecznej, bezpieczeństwa i samorządu, powstałych po uprzedniej wizji w terenie, a następnie uchwały Rady Dzielnicy Praga Północ, rekomendującej projekt Radzie Warszawy. Radni w swym stanowisku domagają się także przyspieszenia budowy wschodniego odcinka obwodnicy Śródmieścia. Przybywa zwolenników zmian na Targowej wśród samych mieszkańców. Założyli oni stronę na Facebooku „Targowa dla ludzi”, którą w krótkim czasie polubiło ponad 500 osób.

Oficjalnie z poparciem dla projektu Targowej bez barier wystąpiła również Federacja Kółeczkowa – otwarty ruch stworzony przez organizacje i mieszkańców skupionych wokół idei uniwersalnego projektowania miasta. Należą do niej: Fundacja Mama, Fundacja TUS, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM, Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza TPSW oraz Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. W swym stanowisku podniosła także potrzebę poprawy dostępności  budynków przez likwidację tam, gdzie to możliwe, wysokich progów i stopni.

Mimo obiekcji urzędników, wiceprezydent Jacek Wojciechowicz potwierdził ostatnio gotowość władz miasta do utworzenia pasów przez Targową na wysokości przystanków przy Ząbkowskiej. Zebra ma się pojawić także na Okrzei. Ważą się natomiast losy zielonego torowiska. Mimo wyznaczenia buspasów w jezdni, to torowisko właśnie ma służyć pojazdom służb ratunkowych, dlatego Tramwaje Warszawskie, które wkrótce mają rozpocząć prace przy odtwarzaniu przerwanej przez budowę metra linii, prawdopodobnie tory zabetonują...

Tymczasem to nie koniec utrudnień na Targowej. Niebawem rozpocznie się przebudowa linii wodociągowej po obu stronach ulicy.

Kr.