Przyjazny WOM wita dzieci

W północnopraskim Wydziale Obsługi Mieszkańców - który na co dzień obsługuje dziesiątki, a czasem nawet setki mieszkańców – od niedawna funkcjonuje miejsce przyjazne najmłodszym prażanom. Przytulny kącik dla milusińskich z kolorowymi mebelkami i zabawkami powstał z inicjatywy Zarządu Dzielnicy w ramach modernizacji wydziału i od pierwszego dnia cieszy się sporym zainteresowaniem.

Od kilku lat, północno praski WOM, znajduje się w czołówce najlepszych tego typu wydziałów wśród osiemnastu warszawskich dzielnic. Zadaniem WOM jest obsługa mieszkańców w zakresie spraw indywidualnych - przyjmowania wniosków, udzielania informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów.

Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom Pragi-Północ, Zarząd Dzielnicy podjął działania dążące do ulepszenia pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców. Celem modernizacji miało być nie tylko podniesienie standardów obsługi bezpośredniej i przejrzystości korzystania z formularzy oraz rzetelnej informacji, ale także zmiany wizerunku przestrzeni sprzyjającej wizycie w urzędzie i pomyślnej realizacji sprawy. Wygodna, wkomponowana w całość wydziału „informacja”, czytelne oznakowanie komunikacyjne, wjazd do urzędu oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także dla młodych mam - to tylko nieliczne, przykładowe elementy odmienionego WOM-u.  

Aby pomóc rodzicom czy opiekunom swobodnie zrealizować sprawę w praskim Wydziale Obsługi Mieszkańców, wydzielony został fragment przestrzeni, w którym najmłodsze dzieci będą mogły przyjemnie spędzić czas. Kolorowe ściany, mebelki dostosowane do małego wzrostu oraz zabawki stanowią przyjazną atmosferę tego miejsca, w którym dzieci mogą rysować, układać puzzle, czy bawić się z rówieśnikami.

W naszym Wydziale Obsługi Mieszkańców:
- załatwisz swoje sprawy w jednym miejscu,
- otrzymasz formularze wniosków i uzyskasz pomoc przy ich wypełnieniu,
- uzyskasz informacje o procedurach i realizacji interesujących Cię spraw.
- znajdziesz przejrzyste procedury, pomoc i przyjazną atmosferę
- zostaniesz obsłużony profesjonalnie, kompetentnie i uprzejmie.

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy:
tel.: 22 59 00 555, 22 59 00 500, 22 59 00 590, fax: 22 59 00 552; mail: ppn.wom@um.warszawa.pl
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy należy w szczególności:  

1. wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów;

2. zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur;

3. przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie.